Український біохімічний журнал

cover_biochem_no1_2015ISSN 2413-5003 (Online), ISSN 2409-4943 (Print)

Шановні автори !
На нашому сайті запрацювала автоматична система подання рукописів!
Чекаємо ваші нові рукописи, подані онлайн (розділ Для авторів)!

УВАГА! АНОНС!

The Ukrainian Biochemical Journal розпочинає конкурс робіт до спеціального випуску
«Клінічні та молекулярні дослідження гемостазу».

Публікація цього випуску запланована на липень 2020 р. (т. 92, № 3).
Кінцевий термін подання рукописів: 29 лютого 2020 року.

Журнал вітає оригінальні дослідження, оглядові статті, короткі доповіді щодо принципів регуляції системи згортання крові, її взаємодії з клітинами крові або імунною системою, останніми висновками про структуру фібриногену та механізми полімеризації фібрину. Медичні аспекти гемостазу та патологічних порушень, пов’язаних з гемостазом, також вітаються.
Публікуючи цей випуск, ми маємо на меті похвалити надзвичайний прогрес у дослідженнях гемостазу по всій земній кулі, а також активізувати знання про роль наукової школи, заснованої українським академіком-біохіміком Володимиром Бєліцером (1906-1988).
Усі подані документи проходитимуть стандартну незалежну процедуру експертної оцінки.
Рукописи слід надсилати через Інтернет-службу подання (Для авторів: http://ukrbiochemjournal.org/rules-for-authors).
Разом із вашим рукописом потрібно завантажити такі документи: (i) Ліцензійний договір про передачу авторських прав видавцю – відскановану копію, та (ii) форму розкриття конфлікту інтересів.
Ліцензійний договір перед скануванням повинен бути належним чином підписаний усіма авторами.

Не соромтеся зв’язатися з координаторами проекту: виконавчим редактором журналу Dr. Майєю Григор’євою (mvgrigorieva@biochem.kiev.ua) та Dr. Володимиром Чернишенком (bio.cherv@gmail.com).

 

Науковий журнал заснований у 1926 р. Виходить один раз на два місяці

Засновник:
Національна академія наук України,
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Видавець: 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України,
Національна академія наук України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20470-10270 ПР від 11.12.2013
Офіційна абревіатура – Ukr.Biochem.J.

The Ukrainian Biochemical Journal публікує результати оригінальних наукових досліджень, огляди з актуальних проблем біохімії, короткі повідомлення, методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи біохімічних досліджень;  статті з історії біохімічної науки, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або  які присвячено творчим портретам учених; дискусійні статті; рецензії на нові книги; наукову хроніку.
У журналі також публікуються роботи з різних розділів суміжних наук: клітинної та молекулярної біології,  біоорганічної хімії, біофізики, фармакології, генетики і медицини (медичної біохімії та ін.),  під час виконання яких було застосовано біохімічні методи і обговорено одержані біохімічні дані.

Журнал раніше було опубліковано під іншими назвами [[Історія журналу]].

The Ukrainian Biochemical Journal реферується або індексується в Scopus, WoS (Clarivate Analytics, Biological Abstracts, BIOSIS Previews), CrossRef, Medline, DOAJ, CABI (CAB Abstracts and Global Health), Embase, CAS, CiteFactor, Google Scholar, CAS , «Джерело» (серії «Природничі науки», «Медицина»), у російському виданні ВІНІТІ.
Електронна версія розміщується на порталах EBSCO і Elsevier та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.