The Ukrainian Biochemical Journal

cover_biochem_no1_2015ISSN 2413-5003 (Online), ISSN 2409-4943 (Print)

Науковий журнал заснований у 1926 р. Виходить один раз на два місяці.

The Ukrainian Biochemical Journal публікує статті безоплатно та є у відкритому доступі.

The Ukrainian Biochemical Journal в своїй роботі використовує ліцензії Creative Common 4.0, які дозволяють авторам та іншим правовласникам поширювати оригінальні авторські твори та інші матеріали, захищені авторським правом.

Статті підлягають рецензуванню, мають відповідати вимогам оригінальності, високої наукової доброчесності та загальному інтересу  широкого кола читачів.

Засновники:
Національна академія наук України та  Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Видавець:  Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20470-10270 ПР від 11.12.2013

Офіційна абревіатура – Ukr.Biochem.J.

The Ukrainian Biochemical Journal публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті, міні-огляди, короткі повідомлення, методичні роботи та статті з історії біохімії. The Ukrainian Biochemical Journal присвячений ензимології та метаболічній регуляції, мембранам і біоенергетиці, експресії генів, структурі та метаболізму протеїнів, нуклеїнових кислот і вуглеводів. Журнал охоплює не лише біохімію, а й суміжні науки, такі як клітинна та молекулярна біологія, біоорганічна хімія, біофізика, фармакологія, генетика та медицина (різне) – якщо дослідження використовують біохімічні методи та обговорюють біохімічні результати.

Журнал раніше було опубліковано під іншими назвами [[Історія журналу]].

The Ukrainian Biochemical Journal реферується або індексується в Scopus, WoS (Clarivate Analytics, Biological Abstracts, BIOSIS Previews), CrossRef, DOAJ, CABI (CAB Abstracts and Global Health), Embase, CAS, CiteFactor, Google Scholar, CAS , «Джерело» (серії «Природничі науки», «Медицина»).
Електронна версія розміщується на порталах EBSCO і Elsevier та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.