The Ukrainian Biochemical Journal

cover_biochem_no1_2015ISSN 2413-5003 (Online), ISSN 2409-4943 (Print)

Науковий журнал заснований у 1926 р. Виходить один раз на два місяці.

The Ukrainian Biochemical Journal публікує статті безоплатно та є у відкритому доступі.

Статті підлягають рецензуванню, мають відповідати вимогам оригінальності, високої наукової доброчесності та загальному інтересу  широкого кола читачів.

Засновники:
Національна академія наук України та  Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Видавець:  Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20470-10270 ПР від 11.12.2013

Офіційна абревіатура – Ukr.Biochem.J.

The Ukrainian Biochemical Journal публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті, міні-огляди, короткі повідомлення, методичні роботи та статті з історії біохімії. The Ukrainian Biochemical Journal присвячений ензимології та метаболічній регуляції, мембранам і біоенергетиці, експресії генів, структурі та метаболізму протеїнів, нуклеїнових кислот і вуглеводів. Журнал охоплює не лише біохімію, а й суміжні науки, такі як клітинна та молекулярна біологія, біоорганічна хімія, біофізика, фармакологія, генетика та медицина (різне) – якщо дослідження використовують біохімічні методи та обговорюють біохімічні результати.

Журнал раніше було опубліковано під іншими назвами [[Історія журналу]].

The Ukrainian Biochemical Journal реферується або індексується в Scopus, WoS (Clarivate Analytics, Biological Abstracts, BIOSIS Previews), CrossRef, CABI (CAB Abstracts and Global Health), Embase, CAS, CiteFactor, Google Scholar, CAS , «Джерело» (серії «Природничі науки», «Медицина»).
Електронна версія розміщується на порталах EBSCO і Elsevier та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.