Ukr.Biochem.J. 2018; Том 90, № 5, вересень-жовтень, c. 106-116

doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.05.106

Засновник молекулярної імунології в Україні, відомий політичний і громадський діяч

До 75-річчя академіка НАН України С. В. Комісаренка

С. О. Костерін, В. М. Данилова

9 липня виповнюється 75 років відомому вченому-біохіміку, засновнику наукової школи з молекулярної імунології, дипломату, державному і громадському діячу, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1979), заслуженому діячу науки і техніки України (2008), лауреату іменних премії НАН України ім. О. В. Палладіна (2003) та ім. І. І. Мечникова (2012), академіку-секретарю Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директору Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, доктору біологічних наук, професору, академіку НАН України та НАМН України Сергію Васильовичу Комісаренку.


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.