Ukr.Biochem.J. 2019; Том 91, № 2, березень-квітень, c. 65-93

Конференція молодих вчених «Актуальні аспекти біохімії та біотехнології – 2019»

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 21-22 березня 2019, Київ


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.