Ukr.Biochem.J. 2019; Том 91, № 3, травень-червень, c. 90-98

doi: https://doi.org/10.15407/ubj91.03.090

Нові моноклональні антитіла до основного протеїну зовнішньої мембрани Сhlamydia trachomatis та їхні імунобіологічні властивості

О. Ю. Галкін1,2, О. Б. Бесараб1, Ю. В. Горшунов1, О. М. Іванова3

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
e-mail: alexfbt@gmail.com;
2ТОВ «Профарма Плант», Київ;
3ТОВ «Хема», Київ

Отримано: 18 липня 2018; Затверджено: 14 березня 2019

Одним із методів, який знайшов широке застосування в діагностиці урогенітального хламідіозу, є імуноензимний аналіз (ІЕА), застосування якого дозволяє проводити диференціальну діагностику. Для підвищення ефективності виробництва ІЕА наборів, тих, що призначені для діагностики урогенітального хламідіозу та побудовані за принципом непрямого аналізу, можна застосовувати такі синтетичні позитивні контролі (ПК): кон’югати нормальних імуноглобулінів IgM (IgA) з моноклональними антитілами (McAbs) до основного протеїну зовнішньої мембрани Сhlamydia trachomatis (MOMP). Метою цієї роботи було одержання високоактивних та специфічних McAbs до С. trachomatis MOMP, а також вивчення їхніх імунобіологічних властивостей, важливих для майбутнього біохімічного застосування. Дослідження проводили з використанням: поліклональних антитіл (PcAb) до С. trachomatis; рекомбінантного основного зовнішнього мем­бранного протеїну (MOMP) (191-354 a.з.; W4-W5); епітопного картування на основі технології фагового дисплея. Було одержано оригінальний набір із 16 клонів гібридоми, продуцентів McAb до С. trachomatis MOMP. Більше половини досліджених McAb (8 із 14) характеризувалися доволі високим титром (≥ 1:800), а три з них мали титр ≥ 1:1600. Загалом титр McAb корелював зі значенням константи афінності: McAb із вищим титром характеризувалися високим значенням константи афінності. Для McAb із тит­ром < 1:800 середнє значення Kа становило 5,2×109 М-1, у той час як для McAb із титром ≥ 1:800 – Kа дорівнювало 10,7×109 М-1. Встановлено здатність п’яти McAb одержаної панелі конкурувати з поліклональними антитілами сироватки осіб, інфікованих C. trachomatis, що може обумовлювати потенційну протективну активність цих антитіл. Разом із тим, два McAb не виявляли вираженої конкуренції з поліклональними антитілами. Для трьох найбільш афінних моноклональних антитіл проведено визначення абсолютної епітопної специфічності з використанням технології фагового дисплея. Антигенні детермінанти двох McAb 293F4 та 291F8, що активно конкурували із PcAb, представлено двома лінійними послідовностями 320-325 а.з. та 326-330 а.з. відповідно. Епітоп, з яким взаємодіє McAb 296G2, представлений лінійною послідовністю 347-352 а.з. McAb 296G2 не виявляло активної конкуренції щодо PcAb сироватки. Одержана сукупність даних дає змогу обрати McAb для використання у ПК IEA-наборів для виявлення IgA/IgM-антитіл до C. trachomatis.

Ключові слова: , , ,


Посилання:

 1. Mavrov GI, Scherbakova YuV, Chinov GP. The treatment of complicated chamydial infection with azithromycin (Sumamed) using in combination with pathogenetic therapy. Ukr J Dermatol Venerol Cosmetol. 2010; (3(38)): 123-127.
 2. Galkin OYu, Gorshunov YuV, Besarab OB, Ivanova OM. Development and characterization of highly informative ELISA for the detection of IgG and IgA antibodies to Сhlamydia trachomatis. Ukr Biochem J. 2018;90(3):70-83.  CrossRef
 3. Isakov VA, Kulyashova LB, Berezina LA, Svarval AV. Laboratory diagnostics of urogenital chlamydiosis. Part 2. Methods of diagnosis of chlamydial infection: an analytical review. Terra Medica. Labor Diagn. 2013;(1): 13-21.
 4. Galkin OY, Gorshunov YV, Besarab OB. Synthetic positive controls for ELISA test kits for detection of IgA and IgM antibodies to Chlamydia trachomatis. Visn Dnipropetr Univ. Ser Biol Med. 2015; 6(1): 3-8.  CrossRef
 5. Galkin OYu, Savchenko AA, Nikitina KI, Dugan OM. Obtaining and study of properties of new monoclonal antibodies against human IgE. Ukr Biokhim Zhurn. 2013 Sep-Oct;85(5):81-7. (In Ukrainian).  PubMed,  CrossRef
 6. Nikolaenko IV, Galkin AIu, Raevskaia GE, Kas’ianenko TV, Nereshchenko MI, Donskaia ES, Spivak NIa. Preparation of monoclonal antibodies to the Fc-fragment of human IgG and the use of their based immunoenzyme conjugates. Klin Lab Diagn. 2005 Nov;(11):8-11. (In Russian). PubMed
 7. Goding J. Monoсlonal Antibodies: Principles and Practice. San Diego: Academic Press, 1996. 492 p.
 8. Shirobokov VP, Kopanitsa LV, Nikolaenko IV, Lipatnikova KI, Sologub VK. Monoclonal antibodies used to differentiate between poliovirus types 1 and 3. Mikrobiol Zh. 2001 Nov-Dec;63(6):42-52. (In Russian). PubMed
 9. Klimovich VB, Samoilovich MP, Krutetskaya IY. Monoclonal antibodies to human IgG subclasses: obtaining and investigation of specificity. Immunol. 1998; (3): 27-31.
 10. Köhler G, Milstein C. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature. 1975 Aug 7;256(5517):495-7. PubMed, CrossRef
 11. Lane D, Koprowski H. Molecular recognition and the future of monoclonal antibodies. Nature. 1982 Mar 18;296(5854):200-2. PubMed, CrossRef
 12. Friguet B, Chaffotte AF, Djavadi-Ohaniance L, Goldberg ME. Measurements of the true affinity constant in solution of antigen-antibody complexes by enzyme-linked immunosorbent assay. J Immunol Methods. 1985 Mar 18;77(2):305-19. PubMed, CrossRef
 13. Kim BB, Dikova EB, Sheller U, Dikov MM, Gavrilova EM, Egorov AM. Evaluation of dissociation constants of antigen-antibody complexes by ELISA. J Immunol Methods. 1990 Aug 7;131(2):213-22. PubMed, CrossRef
 14. Bobrovnik SA, Demchenko MA, Komisarenko SV. The effect of serum polyreactive immunoglobulins on antibody affinity determination. Ukr Biokhim Zhurn. 2010 Jan-Feb;82(1):62-9. (In Russian). PubMed
 15. Rechkina EA, Denisova GF, Masalova OV, Lideman LF, Denisov DA, Lesnova EI, Ataullakhanov RI, Gurianova SV, Kushch AA.  Epitope mapping of antigenic determinants of hepatitis C virus proteins by phage display. Mol Biol (Mosk). 2006 Mar-Apr;40(2):357-68. (In Russian).
  PubMed,   CrossRef
 16. Galkin OYu. Comparative characteristic of the methods of protein antigens epitope mapping. Ukr Biochem J. 2014 Jul-Aug;86(4):164-77. (In Ukrainian). PubMed, CrossRef
 17. Wang Y, Berg EA, Feng X, Shen L, Smith T, Costello CE, Zhang YX. Identification of surface-exposed components of MOMP of Chlamydia trachomatis serovar F. Protein Sci. 2006 Jan;15(1):122-34.  PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 18. Borgoyakova MB, Ilichev AA. Mapping of the epitope on the ERBB-2 protein, recognized by the monoclonal antibody 4B8, using phage display technology. Siber Oncol J. 2013;(4(58)): 40-44. (In Russian).
 19. Maksyutov AZ, Bachinskii AG, Bazhan SI, Ryzhikov EA, Maksyutov ZA. Exclusion of HIV epitopes shared with human proteins is prerequisite for designing safer AIDS vaccines. J Clin Virol. 2004 Dec;31 Suppl 1:S26-38. PubMed, CrossRef
 20. Amarasinghe S, Kathriarachchi H, Udagama P. Conserved regions of Plasmodium vivax potential vaccine candidate antigens in Sri Lanka: conscious in silico analysis of prospective conformational epitope regions. Asian Pac J Trop Med. 2014 Oct;7(10):832-40. PubMed,  CrossRef
 21. Baehr W, Zhang YX, Joseph T, Su H, Nano FE, Everett KD, Caldwell HD. Mapping antigenic domains expressed by Chlamydia trachomatis major outer membrane protein genes.  Proc Natl Acad Sci USA. 1988 Jun;85(11):4000-4. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 22. Batteiger BE. The major outer membrane protein of a single Chlamydia trachomatis serovar can possess more than one serovar-specific epitope. Infect Immun. 1996 Feb;64(2):542-7. PubMed PubMedCentral
 23. Stephens RS, Wagar EA, Schoolnik GK. High-resolution mapping of serovar-specific and common antigenic determinants of the major outer membrane protein of Chlamydia trachomatis. J Exp Med. 1988 Mar 1;167(3):817-31. PubMed, CrossRef
 24. Zhong GM, Reid RE, Brunham RC. Mapping antigenic sites on the major outer membrane protein of Chlamydia trachomatis with synthetic peptides. Infect Immun. 1990 May;58(5):1450-5. PubMed, PubMedCentral
 25. Savel’eva NV, Zagryadskaya YuE, Klimashevskaya SV, Puzyrev VF, Burkov AN, Obryadina AP, Ulanova TI. Scanning diagnostically significant antigenic regions of major Chlamydia trachomatis protein MOMP using series of overlapping recombinant proteins. Mol Genet Microbiol Virol. 2009; 24(3): 17-21. (In Russian). CrossRef

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.