Ukr.Biochem.J. 2020; Том 92, № 2, березень-квітень, c. 8-19

doi: https://doi.org/10.15407/ubj92.02.008

Гіпертригліцеридемія асоціюється з довгостроковим ризиком серцево-судинних ускладнень та специфічною коморбідністю у хворих на артеріальну гіпертензію з дуже високим ризиком

О. Я. Королюк*, О. М. Радченко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра внутрішньої медицини № 2, Україна;
*e-mail: olga_korolyuk@ukr.net

Отримано: 19 грудня 2019; Затверджено: 27 березня 2020

Хоча гіпертригліцеридемія (ГТЕ) часто виявляється у хворих на артеріальну гіпертензію та може підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень, необхідність її зниження та шляхи доволі дискусійні. Метою цього дослідження було порівняння показників ліпідів крові, параметрів гомеостазу глюкози, коморбідності та 5-річного виживання без серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з дуже високим ризиком гіпертензії з/без ГТЕ, котрі отримували терапію аторвастатином помірної інтенсивності. Після початкового обстеження, 107 таких пацієнтів було поділено на дві групи – без ГТЕ (n = 49, група 1) та з ГТЕ (n = 58, група 2). Впродовж 5 років проводилось щорічне опитування пацієнтів щодо попередніх госпіталізацій та скринінг діабету. Причини, перебіг та наслідки госпіталізацій з’ясовувались на підставі медичної документації. Госпіталізація з приводу гострого інфаркту міокарда, інсульту, декомпенсації серцевої недостатності або смерть були включені у комбіновану кінцеву точку серцево-судинних проявів. Виживання аналізували методом Каплана-Мейера. Для статистичної обробки результатів використовували непараметричні методи. У групі 2 виявлено вищі медіани логарифмічного відношення тригліцеридів до холестеролу ліпопротеїнів високої щільності, продукту акумуляції ліпідів, рівня інсуліну натще та індексу HOMA (P < 0.002), що вказувало на переважання малих щільних часточок ліпопротеїдів низької щільності, ектопічне відкладання жиру та резистентність до інсуліну. У пацієнтів з ГТЕ частіше виявляли цукровий діабет 2 типу (58,6% у порівнянні з 34,5% у групі 1, включаючи вперше виявлені випадки під час початкового обстеження та нові випадки впродовж 5-річного спостереження P = 0,02), стеатоз печінки (81,0% у порівнянні з 55,1%, P = 0,006) та літогенні розлади жовчного міхура (55,2% у порівнянні з 34,7%, P = 0,05). У жінок з ГТЕ частіше спостерігали гістероваріектомію в анамнезі (55,2% проти 19,0% у групі 1, P = 0,018). Не зважаючи на тривалу терапію аторвастатином у дозі 20–40 мг, пацієнти часто не досягали рекомендованих рівнів ліпопротеїнів низької щільності та мали гірші показники виживання через більшу кількість серцево-судинних ускладнень (39,6% у порівнянні з 22,4% у групі 1, P = 0,027). Зважаючи на те, що інтенсифікація статинотерапії посилить ризик спричинення діабету, пошук ефективної та безпечної стратегії вторинної профілактики у цій когорті пацієнтів є необхідним і вимагає подальших досліджень.

Ключові слова: , , ,


Посилання:

 1.  Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, Chapman MJ, De Backer GG, Delgado V, Ference BA, Graham IM, Halliday A, Landmesser U, Mihaylova B, Pedersen TR, Richter DJ, Sabatine MS, Taskinen MR, Tokgozoglu L, Wiklund O, ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: Lipid Modification to Reduce Cardiovascular Risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. PubMed, CrossRef
 2. Tune JD, Goodwill AG, Sassoon DJ, Mather KJ. Cardiovascular consequences of metabolic syndrome. Transl Res. 2017; 183: 57-70. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 3. Mendrick DL, Diehl AM, Topor LS, Dietert RR, Will Y, La Merrill MA, Bouret S, Varma V, Hastings KL, Schug TT, Hart SGE, Burleson FG. Metabolic syndrome and associated diseases: from the bench to the clinic. Toxicol Sci. 2018; 162(1): 36-42. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 4. Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, Clement DL, Coca A, de Simone G, Dominiczak A, Kahan T, Mahfoud F, Redon J, Ruilope L, Zanchetti A, Kerins M, Kjeldsen SE, Kreutz R, Laurent S, Lip GYH, McManus R, Narkiewicz K, Ruschitzka F, Schmieder RE, Shlyakhto E, Tsioufis C, Aboyans V, Desormais I, ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. Eur Heart J. 2018; 39(33):3021-3104. PubMed, CrossRef
 5. Chait A, Subramanian S. Hypertriglyceridemia: Pathophysiology, Role of Genetics, Consequences, and Treatment. [Updated 2019 Apr 23]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK326743/
 6. Dobiásová М, Frohlich J. The plasma parameter log (TG/HDL-C) as an atherogenic index: correlation with lipoprotein particle size and esterification rate in apoB-lipoprotein-depleted plasma (FERHDL). Clin Biochem. 2001; 34(7): 583-588. PubMed, CrossRef
 7. Nascimento-Ferreira MV, Rendo-Urteaga T, Vilanova-Campelo RC, Carvalho HB, da Paz Oliveira G, Landim MBP, Torres-Leal FL. The lipid accumulation product is a powerful tool to predict metabolic syndrome in undiagnosed Brazilian adults. Clin Nutr. 2017; 36(6): 1693-1700. PubMed, CrossRef
 8. Abdul-Ghani MA, Jenkinson CP, Richardson DK, Tripathy D, DeFronzo RA. Insulin secretion and action in subjects with impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: results from the Veterans Administration Genetic Epidemiology Study. Diabetes. 2006; 55(5): 1430-1435. PubMed, CrossRef
 9.  Gerst F, Wagner R, Oquendo MB, Siegel-Axel D, Fritsche A, Heni M, Staiger H, Häring HU, Ullrich S. What role do fat cells play in pancreatic tissue? Mol Metab. 2019;25:1-10. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 10.  Lee J, Lee YA, Kim JH, Lee SY, Shin CH, Yang SW. Discrepancies between glycosylated hemoglobin and fasting plasma glucose for diagnosing impaired fasting glucose and diabetes mellitus in Korean youth and young adults. Diabetes Metab J. 2019; 43(2): 174-182. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 11.  Smelt AHM. Triglycerides and gallstone formation. Clin Chim Acta. 2010; 411(21-22): 1625-1631. PubMed, CrossRef
 12.  Jonkers IJ, Smelt AHM, Ledeboer M, Hollum ME, Biemond I, Kuipers F, Stellaard F, Boverhof R, Meinders AE, Lamers CHBW, Masclee AAM. Gall bladder dysmotility: a risk factor for gall stone formation in hypertriglyceridaemia and reversal on triglyceride lowering therapy by bezafibrate and fish oil. Gut. 2003; 52(1): 109-115. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 13.  Kan HP, Guo WB, Tan YF, Zhou J, Liu CD, Huang YQ. Statin use and risk of gallstone disease: A meta-analysis. Hepatol Res. 2015; 45(9): 942-948. PubMed, CrossRef
 14. Pose E, Trebicka J, Mookerjee RP, Angeli P, Ginès P. Statins: Old drugs as new therapy for liver diseases? J Hepatol. 2019; 70(1): 194-202. PubMed, CrossRef
 15.  Li PC, Tsai IJ, Hsu CY, Wang JH, Lin SZ, Ding DC, Sung FC. Risk of Hyperlipidemia in women with hysterectomy – a retrospective cohort study in Taiwan. Sci Rep. 2018; 8(1): 12956. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 16. Newman CB, Preiss D, Tobert JA, Jacobson TA, RL Page II, Goldstein LB, Chin C, Tannock LR, Miller M, Raghuveer G, Duell PB, Brinton EA, Pollak A, Braun LT, Welty FK; on behalf of the American Heart Association Clinical Lipidology, Lipoprotein, Metabolism and Thrombosis Committee, a Joint Committee of the Council on Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Clinical Cardiology; and Stroke Council. Statin Safety and Associated Adverse Events: A Scientifc Statement From the American Heart Association. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2019; 39(2):e38-e81. PubMed, CrossRef
 17.  Schwartz GG, Abt M, Bao W, DeMicco D, Kallend D, Miller M, Mundl H, Olsson AG. Fasting triglycerides predict recurrent ischemic events in patients with acute coronary syndrome treated with statins.
  J Am Coll Cardiol. 2015;65(21):2267-2275. PubMed, CrossRef
 18. Hu Y, Hu FB, Manson JE. Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. J Am Heart Assoc. 2019; 8(19):e013543. PubMed, PubMedCentral, CrossRef

 


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.