Ukr.Biochem.J. 2020; Том 92, № 5, вересень-жовтень, c. 134-154

doi: https://doi.org/10.15407/ubj92.05.134

Дослідження структури, механізму та регуляції активності ензимів у роботах нобелівських лауреатів. К. Анфінсен, С. Мур, В. Стайн, С. Прузинер, Є. Скоу, Д. Бойєр, Д. Вокер

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова*, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
*e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Отримано: 17 травня 2020; Затверджено: 25 червня 2020

Від часу встановлення протеїнової природи ензимів у 40-і роки ХХ ст., про що йшлося в нашій попередній статті, молекулярна структура і конкретний механізм їх дії залишались невідомими. Ці завдання постали перед дослідниками наступних поколінь, які досягли значних успіхів в їх вирішенні. Так, у 1960 р. американські біохіміки С. Мур і В. Стайн встановили повну послідовність амінокислот в ензимі рибонуклеазі. Це був один із перших протеїнів і перший ензим, в якому було встановлено первинну структуру. За це відкриття в 1972 р. їм було присуджено половину Нобелівської премії з хімії; другу половину за вирішення цієї ж проблеми отримав Крістіан Анфінсен. Роботи нобелівських лауреатів з хімії за 1997 р. – Єнса Крістіана Скоу (відкриття ензиму Na+,K+-активованої АТР-ази) та Пола Бойєра і Джона Вокера (відкриття механізму дії Н+-АТР-синтази – найважливішого ензиму біоенергетики) були величезним кроком вперед у розшифруванні механізму дії ензимів – найважливіших компонентів метаболізму в живих організмах. Друга половина ХХ ст. відзначена ще одним видатним відкриттям у галузі біології та медицини – виявленням і дослідженням протеїнів – пріонів, які спричинюють спонгіоформні нейродегенеративні енцефалопатії в людей та тварин, за яке американський біохімік Стенлі В. Прузинер у 1997 р. отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини. Це відкриття має велике теоретичне значення для біохімічної науки. Розробка нових методів дослідження і особливо їх апаратурне оформлення стали основою для розвитку цих робіт із хімії протеїнів, що привело до значних наукових досягнень в цій галузі біохімії та молекулярної біології – «золотої ери» біохімії протеїнів.

Ключові слова: , , , , , , , , , , ,


Посилання:

 1. Danilova VM, Vynogradova RP, Komisa­renko SV. The contribution of the Nobel Prize laureates to the development of dynamic biochemistry and bioenergetics. E. Buchner, A. Kossel, R. Willstatter, O. Meyerhof, A. Hill, O. Warburg, A. Szent-Gyorgyi. Ukr Biochem J. 2019; 91(1): 108-126.  CrossRef
 2. Danilova VM, Vynogradova RP, Komisa­renko SV. The contribution of the Nobel prize winners to the study of protein structure:  J.Sumner, J. Nortrop, W. Stanley, L. Pouling, F. Sanger, M. Perutz, J. Kendrew. Ukr Biochem J. 2020; 92(4): 127-153.CrossRef
 3. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/Christian_Boehmer_Anfinsen.
 4. Anfinsen Christian. Nobel Prize Laureates: Encyclopedia: A-L: Trans. from English. M.: Progress, 1992. P. 29-32.
 5. Anfinsen Christian B.  Regime of access : https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/Anfinsen_Kristian_BeMeR.html.
 6. Regime of access : https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_B._Anfinsen.
 7. Regime of access : https://spravochnick.ru/himiya/kristian_bemer_anfinsen_amerikanskiy_biohimik/
 8. Stanford Moore.  Regime of access :  https://ru.wikipedia.org/wiki/
 9. Danylova TV, Komisarenko SV. Scientific investigations of the Nobel prize winner Emil Fischer as a launching pad for the development of biochemistry: a brief overview. Ukr Biochem J. 2018; 90(4): 135-142.  CrossRef
 10. Grigorieva MV, Danilova VM, Komisa­renko SV. Brownian motion, electrophoresis, chromatography, and macromolecular chemistry: how it all unites Nobel laureates of the first half of the 20th century – T. Svedberg, A. Tiselius, R. Synge and H. Staudinger. Ukr Biochem J. 2019; 91(5): 70-79. CrossRef
 11. Stanford Moore. Nobel Prize Laureates: Encyclopedia: M-Ya: Trans. from English. M.: Progress, 1992. P. 129-131.
 12. Regime of access : http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Moore.html.
 13. Ribonuclease. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 14. Regime of access :  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/nobel/1972-Moor,Stein.html.
 15. William Howard Stein. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 16. Regime of access : https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/Stan_Uilyam_Houard.html.
 17. Regime of access : https://uk.wikipedia.org/wiki/ HIV.
 18. Stanley B. Prusiner Regime of access :  http://cyclowiki.org/wiki/
 19. Stanley Benjamin Prusiner. Regime of access : https://eleven.co.il/jews-in-world/science/15831/
 20. Hans-Gerhard Creutzfeldt. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 21. Daniel Carleton Gajdusek. Nobel Prize Laureates: Encyclopedia: A-L: Trans. from English. M.: Progress, 1992. P. 300-303.
 22. Regime of access :  https://ru.qwe.wiki/wiki/Daniel_Carleton_Gajdusek.
 23. Vynogradova RP, Berdyshev GD, Veryovka SV. Biochemistry and genetics of prions, pathogens of spongiform encephalopathy. Kyiv, Phyto Sociocenter, 2000.  56 p.
 24. Regime of access : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Daniel Carleton Gajdusek.
 25. Regime of access : https://uk.wikipedia.org/wiki/Prion.
 26. Prion. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 27. Jens Christian Skou. Regime of access : https://rue.wikipedia.org/wiki/
 28. Jens Christian Skou. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 29. Натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 30. Jens C. Skou. Regime of access : https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1997/skou/facts/
 31. Paul Boyer. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 32. Regime of access : https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/BOER_POL.html.
 33. Regime of access : https://ru.qwe.wiki/wiki/Paul_D._Boyer
 34. АТP synthase. Regime of access :  https://vlab.wikia.org/ru/wiki/
 35. АТP synthase. Regime of access : https://ru.wikipedia.org/wiki/
 36. Regime of access :  https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39109605_Masasuke_Yoshida
 37. John E. Walker. Regime of access : https://uk.wikipedia.org/wiki/
 38. Regime of access : https://ru.qwe.wiki/wiki/John_E._Walker
 39. John Ernest Walker. Regime of access : http://ru.knowledgr.com/01059947/
 40. Vynogradova RP, Danilova VM, Komisa­renko SV. The Nobel laureates’ contributions to the study of carbohydrate metabolism and its regulation. A. Harden, H. Euler-Chelpin, C. F. Cori, G. T. Cori, E. Sutherland, L. F. Leloir, H. Krebs, F. Lipmann, P. Mitchell. Ukr Biochem J. 2020; 92(1): 135-163. CrossRef

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.