Ukr.Biochem.J. 2021; Том 93, № 2, березень-квітень, c. 5

doi: https://doi.org/10.15407/ubj93.02.005

Запалення – загальний механізм розвитку COVID-19 та гестаційного цукрового діабету у вагітних


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.