Ukr.Biochem.J. 2022; Том 94, № 5, вересень-жовтень, c. 69-76

doi: https://doi.org/10.15407/ubj94.05.069

Вплив нітратів на кістковий мозок щурів

М. В. Данчишин*, О. В. Лотоцька

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України;
*e-mail: danchyshyn@tdmu.edu.ua

Отримано: 28 січня 2022; Виправлено: 21 березня 2022;
Затверджено: 20 вересня 2022; Доступно онлайн: 19 грудня 2022

Забруднення підземних вод нітратами в останні роки зростає. Метою дослідження було визначення морфологічних особливостей кісткового мозку щурів за умов споживання питної води з різним вмістом нітратів. Експеримент проводили на 2 групах білих самок-щурів різного віку (статевозрілих та статевонезрілих) по 30 особин у кожній. Обидві групи було розділено на 5 підгруп, які відрізнялися за якістю питної води, яку вони споживали самостійно. Протягом 30 діб щурам давали нітрати у питній воді в дозі 50, 150, 250, 500 мг нітрату натрію на літр. Тварини контрольної групи пили воду з міського водопроводу. Оцінювали вплив нітратів на кістковий мозок щурів за допомогою морфологічних досліджень. Встановлено, що вживання щурами питної води з нітратами змінює еритропоез та лейкопоез, про що свідчило зростання бластів, лімфоцитів, пронормоцитів та нормоцитів, мегакаріоцитів та еозинофілів, зміщення клітин паростків еритроцитів. Показано підвищення індексу дозрівання нейтрофілів, збільшення виходу зрілих клітин з кісткового мозку та виснаження гранулоцитарного ряду. Більш вираженіші зміни спостерігалися в якісному та кількісному складі компонентів паростка еритроцита. Ці розлади були дозозалежними із посиленням гематотоксичної дії нітратів у дозах 250 та 500 мг/л у статевонезрілих тварин і призводили до змін у кістковому мозку, що в подальшому може спричинювати розвиток патологічних процесів в організмі.

Ключові слова: , , ,


Посилання:

 1. Yao X, Yin N, Faiola F. Stem cell toxicology: a powerful tool to assess pollution effects on human health. Natl Sci Rev. 2016; 3(4):430-450. CrossRef
 2. Tavian M, Péault B. Embryonic development of the human hematopoietic system. Int J Dev Biol. 2005;49(2-3):243-250. PubMed, CrossRef
 3. Hirschi KK. Hemogenic endothelium during development and beyond. Blood. 2012;119(21):4823-4827. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 4. Travlos GS. Histopathology of bone marrow. Toxicol Pathol. 2006;34(5):566-598. PubMed, CrossRef
 5. Ward MH, Jones RR, Brender JD, de Kok TM, Weyer PJ, Nolan BT, Villanueva CM, van Breda SG. Drinking Water Nitrate and Human Health: An Updated Review. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(7):1557. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 6. Lototska OV, Prokopov VO. Assessment of the risk of consumption of drinking water with high content of nitrates on the health of the population of Ternopil region. Environ Health. 2018;(4(89)):20-24. (In Ukrainian). CrossRef
 7. Fossen Johnson S. Methemoglobinemia: Infants at risk. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2019;49(3):57-67. PubMed, CrossRef
 8. Brender JD, Weyer PJ. Agricultural Compounds in Water and Birth Defects. Curr Environ Health Rep. 2016;3(2):144-152. PubMed, CrossRef
 9. Singh S, Anil AG, Kumar V, Kapoor D, Subramanian S, Singh J, Ramamurthy PC. Nitrates in the environment: A critical review of their distribution, sensing techniques, ecological effects and remediation. Chemosphere. 2022;287(Pt 1):131996. PubMed, CrossRef
 10. Kryvetskyi V, Нerasymiuk I, Kryvetska I. Morphological peculiarities of rat bone marrow under the influence of nitrate salts in increased concentrations. Clin Anat Oper Surg. 2019;18(4):6-10. (In Ukrainian). CrossRef
 11. Gluhcheva Y, Ivanov I, Petrova E, Pavlova E, Vladov I. Sodium nitrite-induced hematological and hemorheological changes in rats. Ser Biomechan. 2012;27(3-4):53-58.
 12. Berchanu ShM. Clinical hematology. Bucharest: Medizdat, 1985. 1222 p. (In Russian).
 13. Mostovoy YuM, Sidorov AA. Analyzes: normative indicators, interpretation of changes. Handbook for students and doctors. Kyiv: DZK Center, 2016. 96 p. (In Ukrainian).
 14. Lapovets LE, Lebed GB, Yastremskaya OO, Lutsyk BD, Porokhnavets LE, Akimova VM, Zaletsky MP. Selected lectures on laboratory medicine. Part 1. Hematological studies. Lviv: Publishing House FOP Kraevsky RP, 2014. 342 p. (In Ukrainian).
 15. Vareniuk IM, Dzerzhynskyi ME. Methods of cyto-histological diagnosis: Tutorial. Kyiv: Interservice, 2019. 256 p. (In Ukrainian).

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.