Ukr.Biochem.J. 2023; Том 95, № 3, травень-червень, c. 33-41

doi: https://doi.org/10.15407/ubj95.03.033

Валідація діагностичного алгоритму для моніторингу показників коагуляції у вагітних

Д. С. Корольова1, А. О. Павленко1, A. Алторай2, С. І. Жук3,
І. В. Ус3, Ю. О. Царик1, A. Шураньї2, В. О. Чернишенко1*

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Медична школа імені Альберта Сент-Дьєрдья, Сегедський університет, Сегед, Угорщина;
3Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна;
*e-mail: bio.cherv@gmail.com

Отримано: 19 травня червня 2023; Виправлено: 05 червня 2023;
Затверджено: 07 червня 2023; Доступно онлайн: 11 липня 2023

Тромбози є одними з найнебезпечніших ускладнень вагітності. Тому важливе значення має підбір відповідних тестів і стандартизація методик точної діагностики стану системи зсідання крові. У цій роботі ми досліджували декілька молекулярних маркерів загрози внутрішньосудинного тромбоутворення та оцінювали функцію тромбоцитів у вагітних протягом терміну гестації. Ми провели незалежні вимірювання за тією ж методологією для різних когорт пацієнтів, вибраних у Києві (Україна) та в Сегеді (Угорщина). D-димер і розчинний фібрин вимірювали за допомогою медоту ELISA. Рівень протеїну С оцінювали за допомогою аналізу хромогенного субстрату. Концентрацію фібриногену вимірювали спектрофотометричним методом із використанням тромбіноподібного ферменту. Функціональну активність тромбоцитів оцінювали за допомогою агрегатометрії. Статистичний аналіз даних проводили за допомогою тесту Краскела-Уолісса. Статистично достовірне підвищення концентрації фібриногену від першого до третього триместру вагітності було показано для обох досліджуваних когорт пацієнток (у середньому 5-6 мг/мл на третьому триместрі). Застосовані методи дозволили виявити ті ж тенденції зниження рівня протеїну С, а також появу помірних кількостей D-димеру (до 300 нг/мл) і розчинного фібрину (до 10-15 мкг/мл). Функціональна активність тромбоцитів була підвищена в першому триместрі вагітності та незначно знижувалася протягом наступних триместрів. Результати показали зміни в системі зсідання крові вагітних під час гестації з однаковою ефективністю незалежно від обраних когорт, часу та місця вимірювань. Застосування на практиці запропонованого алгоритму діагностики може дозволити оцінити ризик тромботичних ускладнень під час вагітності.

Ключові слова: , , , , ,


Посилання:

 1. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, Gülmezoglu AM, Temmerman M, Alkema L. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health. 2014;2(6):e323-e333. PubMed, CrossRef
 2. Robert-Ebadi H, Moumneh T, Le Gal G, Righini M. Diagnosis of Pulmonary Embolism during Pregnancy. Diagnostics (Basel). 2022;12(8):1875. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 3. Simcox LE, Ormesher L, Tower C, Greer IA. Pulmonary thrombo-embolism in pregnancy: diagnosis and management. Breathe (Sheff). 2015;11(4):282-289. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 4. Pabinger I, Grafenhofer H. Thrombosis during pregnancy: risk factors, diagnosis and treatment. Pathophysiol Haemost Thromb. 2002;32(5-6):322-324. PubMed, CrossRef
 5. Robert-Ebadi H, Le Gal G, Righini M. Diagnostic Management of Pregnant Women With Suspected Pulmonary Embolism. Front Cardiovasc Med. 2022;9:851985. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 6. Khan F, Vaillancourt C, Bourjeily G. Diagnosis and management of deep vein thrombosis in pregnancy. BMJ. 2017;357:j2344. PubMed, CrossRef
 7. Kline JA, Williams GW, Hernandez-Nino J. D-dimer concentrations in normal pregnancy: new diagnostic thresholds are needed. Clin Chem. 2005;51(5):825-829. PubMed, CrossRef
 8. Greer IA. Thrombosis in pregnancy: updates in diagnosis and management. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012;2012:203-207. PubMed, CrossRef
 9. Bremme KA. Haemostatic changes in pregnancy. Best Pract Res Clin Haematol. 2003;16(2):153-168. PubMed, CrossRef
 10. Konkle BA. Diagnosis and management of thrombosis in pregnancy. Birth Defects Res C Embryo Today. 2015;105(3):185-189. PubMed, CrossRef
 11. Komisarenko SV, Dieiev VA, Lugovskoi EV, Kolesnikova IM, Platonova TM, Lugovska NE, Kostiuchenko OP, Chernyshenko VO, Korolova DS, Chernyshenko TM, Liksunov OV, Kashyrova OV, Romanova EE. Application of immunoenzymatic methods for laboratory diagnostics of the threat of intravascular thrombus formation. K.: Publisher Bykhun VY, 2019. 36 p. (In Ukrainian).
 12. Us IV, Zhuk SI, Korolova DS, Platonov OM, Tsaryk YuО. Platelet hemostasis in the implementation of placental dysfunction. Reprod Health Woman. 2022;6(61):6-12. (In Russian). CrossRef
 13. Korolova DS, Stohnii YM, Gryshchuk VI, Zhuk SI, Us IV, Chernyshenko TM, Kostiuchenko OP, Klymenko KP, Platonov OM, Ivashchenko OI, Chernyshenko VO. Thromboelastographic study of fibrin clot and molecular basis of maximum clot firmness. Ukr Biochem J. 2021;93(2):62-70. CrossRef
 14. Aksonova AV, Ventskivska IB, Platonova TM, Kolesnikova IM, Nalozhytova OO.The complex evaluation of lipid metabolism and blood coagulation system indicators for prediction and early diagnosis of the preeclampsia. ScienceRise: Med Sci. 2016;(12(8)):40-46. (In Ukrainian). CrossRef
 15. Sokolovska AS, Chernyshenko TM, Ivanenko TI. Comparative characteristic of fibrinogen level determination methods in blood plasma. Exper Clin Phisiol Biochem. 2002; 3: 82-86.
 16. Lugovskoy EV., Kolesnikova IN, Komisarenko SV. Usage of monoclonal antibodies for determination of localization of antigenic determinants and fibrin polymerization sites within fibrinogen and fibrin molecules and their application in test-systems for diagnostics and the threat of thrombus formation. Biotechnol Acta. 2013;6(4):33-42. CrossRef
 17. Lugovskoy EV, Kolesnikova IN, Lugovskaia NE, Litvinova LM, Gritsenko PG, Gogolinskaia GK, Liashko ED, Kostiuchenko EP, Remizovskiy GA, Pedchenko VN, Komisarenko SV. Quantification of D-dimer and soluble fibrin in blood plasma of people with ischemic heart disease and hypertension. Ukr Biokhim Zhurn. 2004;76(6):136-141. (In Russian). PubMed
 18. Roshan TM, Stein N, Jiang XY. Comparison of clot-based and chromogenic assay for the determination of protein c activity. Blood Coagul Fibrinolysis. 2019;30(4):156-160. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 19. Born GV. Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal. Nature. 1962;194:927-929. PubMed, CrossRef
 20. Siennicka A, Kłysz M, Chełstowski K, Tabaczniuk A, Marcinowska Z, Tarnowska P, Kulesza J, Torbe A, Jastrzębska M. Reference Values of D-Dimers and Fibrinogen in the Course of Physiological Pregnancy: the Potential Impact of Selected Risk Factors-A Pilot Study. Biomed Res Int. 2020;2020:3192350. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 21.  Gutiérrez García I, Pérez Cañadas P, Martínez Uriarte J, García Izquierdo O, Angeles Jódar Pérez M, García de Guadiana Romualdo L. D-dimer during pregnancy: establishing trimester-specific reference intervals. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78(6):439-442. PubMed, CrossRef
 22. Urban G, Ku DH, Arkel Y, Rebarber A, Lockwood CJ, Paidas MJ. Elevated first trimester maternal levels of soluble fibrin polymer are associated with lower birthweight in twin gestation. Blood Coagul Fibrinolysis. 2006;17(5):343-346. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 23. Lugovskoy EV, Kolesnikova IN, Lugovskaia NE, Gritsenko PG, Litvinova LM, Gogolinskaia GK, Liashko ED, Kostiuchenko EP, Golota VIa, Kurochka VV, Komisarenko SV. Soluble fibrin and D-dimer at normal pregnancy and pregnancy with risk of miscarriage. Ukr Biokhim Zhurn. 2006;78(4):120-129. (In Russian). PubMed
 24. Mukhtar B, Garg R, Ibrahim G, Batra J. Investigating protein C and S levels in pregnant women with recurrent early pregnancy loss versus normal pregnancy. J Med Life. 2023;16(1):160-166. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 25. Forstner D, Guettler J, Gauster M. Changes in Maternal Platelet Physiology during Gestation and Their Interaction with Trophoblasts. Int J Mol Sci. 2021;22(19):10732. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 26. Blomqvist LRF, Strandell AM, Baghaei F, Hellgren MSE. Platelet aggregation in healthy women during normal pregnancy – a longitudinal study. Platelets. 2019;30(4):438-444. PubMed, CrossRef
 27. Swanepoel AC, Pretorius E. Ultrastructural analysis of platelets during three phases of pregnancy: a qualitative and quantitative investigation. Hematology. 2015;20(1):39-47. PubMed, CrossRef

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.