Ukr.Biochem.J. 2024; Том 96, № 2, березень-квітень, c. 100-107

doi: https://doi.org/10.15407/ubj96.02.100

ЕКГ патерни у постковідних пацієнтів

М. В. Гребеник1, С. М. Маслій1, О. О. Шевчук1*,
М. М. Корда1, Ш. Варі2

1Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського, Тернопіль, Україна;
2Міжнародний центр досліджень та інновацій у медицині,
Медичний центр Цедарс-Сінай, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США;
*e-mail: shevchukoo@tdmu.edu.ua

Отримано: 06 січня 2024; Виправлено: 17 березня 2024;
Затверджено: 17 березня 2024; Доступно онлайн: 30 квітня 2024

COVID-19 асоціюється з широким спектром негативних наслідків для серцево-судинної системи. Мета дослідження: оцінити спектр аритмій залежно від віку, коморбідної патології та виживаності за даними ЕКГ у пацієнтів, які перенесли COVID-19, протягом 2 місяців після одужання. Обстежено та проаналізовано дані ЕКГ 758 пацієнтів у гострому періоді та періоді реконвалеценції, серед яких 256 (33,6%) чоловіків та 503 (66,4%) жінки у віці від 15 до 90 (52,99 ± 11,68) років. Всього було виконано 848 ЕКГ. Зміни на ЕКГ класифікували відповідно до класів Міннесотського кодексу (МК). Встановлено, що вік, стать, тяжкість перенесеного COVID-19, наявність супутньої артеріальної гіпертензії та цукрового діабету мають значний вплив на зміни ЕКГ. Вік корелює з тяжкістю COVID-19 (r = 0,485, P < 0,001), супутньою артеріальною гіпертензією (r = 0,471, P < 0,001), цукровим діабетом (r = 0,346, P < 0,001) та ожирінням (r = 0,179, P < 0,001). Встановлено кореляцію між віком та наявністю попередніх патологічних ЕКГ (r = 0,290, P < 0,0001). Встановлено, що порушення серцевого ритму, пов’язані з тяжкістю перебігу COVID-19, значно впливають на рівень сатурації (r = -0,211, P < 0,001), а в меншій мірі – на відсоток ураження легень за даними комп’ютерної томографії (r = 0,127, P = 0,060). Результати скринінгу аритмій у хворих на COVID-19 демонструють зв’язок переважно з тяжкістю перебігу захворювання та коморбідною патологією, особливо цукровим діабетом. Отже, ми можемо розглядати аритмогенез при COVID-19 через призму запалення, інтоксикації, гіпоксії, метаболічних порушень та медикаментозних впливів.

Ключові слова: , , ,


Посилання:

  1. Task Force for the management of COVID-19 of the European Society of Cardiology. ESC guidance for the diagnosis and management of cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic: part 2-care pathways, treatment, and follow-up. Cardiovasc Res. 2022;118(7):1618-1666. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
  2. Sribna OV, Horbas IM. Dynamics of prevalence of electrocardiographic changes in the unorganized urban population (25-year observation). Ukr J Cardiol. 2006;(3):93-98. (In Ukrainian).
  3. STEPS: prevalence of noncommunicable disease risk factors in Ukraine 2019. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
  4. STEPS Spread of factors risk of non-infectious diseases Ukraine 2019. Regime of access : https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-11/WHO-EURO-2020-1468-41218-56061-ukr.pdf.
  5. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Wang B, Xiang H, Cheng Z, Xiong Y, Zhao Y, Li Y, Wang X, Peng Z. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-1069. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
  6. Kochi AN, Tagliari AP, Forleo GB, Fassini GM, Tondo C. Cardiac and arrhythmic complications in patients with COVID-19. J Cardiovasc Electrophysiol. 2020;31(5):1003-1008. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
  7. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, Larson MG, Levy D, Vasan RS, D’Agostino RB, Massaro JM, Beiser A, Wolf PA, Benjamin EJ. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004;110(9):1042-1046. PubMed, CrossRef
  8. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Castella M, Dan GA, Dilaveris PE, Fauchier L, Filippatos G , Kalman JM, La Meir M, Lane DA, Lebeau JP, Lettino M, Lip GYH, Pinto FJ, Thomas GN, Valgimigli M, Van Gelder IC, Van Putte BP, Watkins CL. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42(5):373-498. PubMed, CrossRef
  9. Piro A, Magnocavallo M, Della Rocca DG, Neccia M, Manzi G, Mariani MV, Straito M, Bernardini A, Severino P, Iannucci G, Giunta G, Chimenti C, Natale A, Fedele F, Lavalle C. Management of cardiac implantable electronic device follow-up in COVID-19 pandemic: Lessons learned during Italian lockdown. J Cardiovasc Electrophysiol. 2020;31(11):2814-2823. PubMed, PubMedCentral, CrossRef

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.