Ukr.Biochem.J. 2024; Том 96, № 2, березень-квітень, c. 12-18

doi: https://doi.org/10.15407/ubj96.02.012

Наукова доброчесність у біомедичних дослідженнях є глобальною проблемою

С. Я. Парижак1,2, Ш. Ґ. Варі3*

1Кафедра медичної біології, паразитології та генетики,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна;
2Інститут біоетики та політики охорони здоров’я ім. Найсвангера, Університет Лойоли, Чикаго, США;
3Міжнародна програма досліджень та інновацій в медицині,
Медичний центр Седарс-Сінай, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США;
*e-mail: vari@cshs.org

Отримано: 02 лютого 2024; Виправлено: 11 березня 2024;
Затверджено: 25 березня 2024; Доступно онлайн: 30 квітня 2024

Наука сприяє глобалізації, створюючи нові знання та технології, які можуть поширюватись і застосовуватись в різних регіонах та культурах. Асоціація регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST) об’єднує наукові здобутки партнерських організацій на місцевому та регіональному рівнях, використовуючи їх у глобальних масштабах із метою запобігання та усунення значних загроз суспільному здоров’ю. Оскільки розуміння наукової доброчесності відрізняється в партнерських науково-дослідних організаціях США та України, керівники RECOOP HST дійшли висновку, що за умов оцінки якості самого дослідження та його результатів на основі наукових публікацій необхідно досягти спільного розуміння базових понять наукової доброчесності та біоетики. За останні 15 років RECOOP HST провела декілька семінарів із питань найшкідливіших для довіри та поваги серед науковців явищ недоброчесності, а саме: фабрикації, фальсифікації та плагіату. Різні типи наукової недоброчесності потребують різних способів виявлення та дослідження. Наразі, зі швидким розвитком штучного інтелекту (ШІ) з’явилися різноманітні програми для перевірки робіт на плагіат. Проте, виявлення фабрикацій та фальсифікацій не настільки легке. До того ж ШІ не варто використовувати замість рецензентів, оскільки його перевага в експертній оцінці ще не доведена. Щоб радикально викорінити наукову недоброчесність необхідно прищеплювати розуміння та дотримання правил доброчесної поведінки з ранніх років. Два основних підходи, що застосовуються RECOOP HST для запобігання недоброчесності – це доказове навчання та наставництво студентів. Наставництво має відбуватися у формі неформальних обговорень зі студентами щодо відповідального проведення досліджень та наведенням надихаючих прикладів для наслідування. Ключові стратегії для виховання доброчесності включають розробку відповідної політики на рівні установ, запровадження механізмів нагляду за її дотриманням із належною перевіркою.

Ключові слова: , , ,


Посилання:

 1. Vari SG. Key elements of networking in life sciences: collective creative thinking and team work. Croat Med J. 2015;56(2):75-77. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 2. Gui Q, Liu C, Du D. Globalization of science and international scientific collaboration: A network perspective. Geoforum. 2019;105:1-12. CrossRef
 3. Puljak L, Vari SG. Significance of research networking for enhancing collaboration and research productivity. Croat Med J. 2014;55(3):181-183. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 4. Stoeklé HC, Ivasilevitch A, Hervé C. Good practice in medicine and biology: scientific integrity needs global bioethics. J Transl Med. 2023;21(1):37. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 5. Fanelli D. How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data. PLoS One. 2009;4(5):e5738. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 6. International Center for Academic Integrity. Facts and Statistic. Available from: https://academicintegrity.org/resources/facts-and-statistics
 7. Bouter L. Why research integrity matters and how it can be improved. Account Res. 2023:1-10. PubMed, CrossRef
 8. Melmed S, Vari SG. Challenges in life sciences and health systems in the 21st century. Croat Med J. 2014;55(3):184-185. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 9. The Office of Integrity Research. About ORI. Available from: https://ori.hhs.gov/about-ori
 10. International Committee of Medical Journal Editors. About ICMJE. Available from: https://www.icmje.org/about-icmje/
 11. Verkhovna Rada of Ukraine, Law of Ukraine “On Education” No.2145-VIII,” 2017. Available online at https://mon.gov.ua/ua/npa/law-education
 12. Verkhovna Rada of Ukraine, Law of Ukraine “On Higher Education” No.1556-VII,” 2014. Available online at https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/ENG/2020/la.pdf
 13. The Office of Research Integrity. Definition of Research Misconduct. Available online at https://ori.hhs.gov/definition-research-misconduct
 14. North RA. Plagiarism Reimagined. Function (Oxf). 2023;4(3):zqad014. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 15. Bhati A, Kumar H. Research Ethics and Plagiarism in Today’s World. J Res Sch Prof English Lang Teach. 2023;7(36). CrossRef
 16. Rennie D. Integrity in scientific publishing. Health Serv Res. 2010;45(3):885-896. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 17. Mehra MR, Ruschitzka F, Patel AN. Retraction-Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. Lancet. 2020;395(10240):1820. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 18. Kousha K, Thelwall M. Artificial intelligence to support publishing and peer review: A summary and review. Learn Publ. 2024; 37(1): 4-12. CrossRef
 19. Liao M, Tan S, Baig MB. Plagiarism Detection Using Human-in-the-Loop AI. In Annual Meeting of National Council on Measurement in Education. 2023. Available from: https://englishtest-static.duolingo.cn/media/resources/ncme_23_liao.pdf
 20. Steponenaite A, Barakat B. Plagiarism in AI Empowered World. In Antona M, Stephanidis C. (eds) Universal Access in Human-Computer Interaction. HCII 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14021. Springer, Cham. pp. 434-442. CrossRef
 21. Elali FR, Rachid LN. AI-generated research paper fabrication and plagiarism in the scientific community. Patterns (N Y). 2023;4(3):100706.
  PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 22. Ibrahim K. Using AI-based detectors to control AI-assisted plagiarism in ESL writing: “The Terminator Versus the Machines”. Lang Test Asia. 2023;13(1): 46. CrossRef
 23. Lee G, Kim J, Choi M, Jang RY, Lee R. Review of Code Similarity and Plagiarism Detection Research Studies. Appl Sci. 2023;13(20):11358. CrossRef
 24. van den Hoven M, Lindemann T, Zollitsch L, Prieß-Buchheit J. A Taxonomy for Research Intergrity Training: Design, Conduct, and Improvements in Research Integrity Courses. Sci Eng Ethics. 2023;29(3):14. PubMed, PubMedCentral, CrossRef
 25. Labib K, Tijdink J, Sijtsma K, Bouter L, Evans N, Widdershoven G. How to combine rules and commitment in fostering research integrity? Account Res. 2023:1-27. PubMed, CrossRef
 26. Van Noorden R. More than 10,000 research papers were retracted in 2023 – a new record. Nature. 2023;624(7992):479-481. PubMed, CrossRef
 27. Xu SB, Hu G. A cross-disciplinary and severity-based study of author-related reasons for retraction. Account Res. 2022;29(8):512-536. PubMed, CrossRef
 28. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. Updated January 2024. Available from: https://www.icmje.org/recommendations/

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.