Tag Archives: алельний поліморфізм генів

Алельні поліморфізми генів репарації ДНК як маркери резистентності до дії азбестовмісних аерозолів

Т. А. Андрущенко1, С. В. Гончаров2, В. Є. Досенко2, Д. О. Строй2, К. Є. Іщейкін3

1ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», Київ;
2Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ
3ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава;
e-mail: imp-cys@ukr.net

Отримано: 14 березня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

Вивчали розподіл частот алельних поліморфізмів генів репарації ДНК в професійній групі працівників азбестоцементних заводів (n = 95). Метою роботи було встановити можливі молекулярно-генетичні маркери резистентності до розвитку бронхолегеневої патології за дії азбестовмісного пилу. У 46 осіб з хронічними формами бронхолегеневої патології та в 49 осіб – працівників тих самих професій, але без захворювань дихальної системи, методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі визначено алельні поліморфізми генів: XPD (rs13181, rs799793), ERCC1 (rs11615), XRCC3 (rs861539), XRCC1 (rs25487), АТМ (rs664677), XRCC7 (rs7003908) і MLH1 (rs1799977). Встановлено, що генотипи XRCC1•G/А (rs25487) (OR = 0,45; 95%CI: 0,18-1,10; Р = 0,050; χ2 = 3,73); MLH1•A/А (rs1799977) (OR = 0,28; 95%CI: 0,14-0,71; Р = 0,003; χ2 = 8,75) сприяють резистентності до розвитку бронхолегеневої патології, а генотипи: XPD•Asn/Asn (rs799793) (OR = 2,20; 95%CI: 1,75-2,77; Р = 0,001; χ2 = 6,62); XRCC1•А/А (rs25487) (OR = 1,73; 95%CI: 1,23-2,43; Р = 0,040; χ2 = 3,92); АТМ•Т/Т (rs664677) (OR = 3,47; 95%CI: 1,01-12,51; Р = 0,020; χ2 = 4,98); MLH1•A/G (rs1799977) (OR = 2,95; 95%CI: 1,17-7,49; Р = 0,010; χ2 = 6,42) асоційовані з ризиком розвитку захворювань дихальної системи. Одержані результати свідчать про наявність зв’язку між певними алелями генів репарації ДНК із ризиком розвитку бронхолегеневої патології за впливу промислових аерозолів, включно азбестовмісних.