Tag Archives: гормони щитоподібної залози

Показники тиреоїдної системи та метаболізму в щурів за дії нанокомпозиції на основі йоду та цитрату

Р. С. Федорук1, У. І. Тесарівська2, І. І. Ковальчук1,
Р. Я. Іскра1, М. М. Цап1*, М. І. Храбко1, О. І. Колещук1

1Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна;
2ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів, Україна;
*e-mail: mm_tsap@meta.ua

Отримано: 05 червня 2021; Затверджено: 17 травня 2021

Пошук нових біологічно ефективних сполук йоду, які не спричинюють токсичних ефектів і можуть мати практичне застосування  є актуальним. Метою дослідження було оцінити вплив нанокомпозиції на основі хелатного комплексу йоду з лимонною кислотою (I2Citr) на активність тиреоїдної системи та на показники метаболізму в крові молодих самців щурів. Щури експериментальних груп отримували I2Citr з водою щодня протягом 40 днів у дозі 24 мкг I/кг (1-а група) та 240 мкг I/кг (2-а група). Рівень гормонів та антитіл у сироватці крові визначали за допомогою ІЕА. Виявлено зниження рівня Tg та вмісту триацилгліцеролів, підвищення  рівнів AntiTg, AntiTPO та вмісту альбуміну і Са у сироватці крові щурів обох груп порівняно з контролем. Показано зниження рівнів T3, T4, сечовини, а також активності лужної фосфатази та AlAT у сироватці щурів 2-ої групи. За дії I2Citr не виявлено змін у коефіцієнтах маси внутрішніх органів щурів за винятком маси селезінки, яка зменшилася приблизно на 40% в 1-ій та на 33% в 2-ій групах порівняно з контролем. Одержані дані свідчать про модулювальний вплив I2Citr у досліджуваних дозах на активність щитоподібної залози без спричинення токсичних ефектів на організм тварин.

Вплив сукралози на вміст гормонів щитоподібної залози

О. Олійник1,2*, А. Сліфірчик1, Ю. Олійник3, Б. Перевізник3

1Вища державна школа імені Папи Яна Павла ІІ в Бялій Підлясці, Польща;
2Київський національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна;
3Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна;
*e-mail: Alexanderoliynyk8@gmail.com

Отримано: 22 лютого 2020; Затверджено: 25 червня 2020

Замінники цукру є одними з найчастіше  вживаних харчових добавок. Останнім часом з’являється все більше наукових досліджень щодо їх несприятливого впливу на різні функції організму. Метою цього дослідження було вивчення впливу сукралози, замінника цукру, на функціональний стан щитоподібної залози. У дослідженні взяли участь 30 жінок віком 19-28 років, які вважали себе здоровими. Визначали вміст у крові вільного та загального трийодтироніну, вільного та загального тироксину, а також тиреотропного гормону. Після цього жінки прий­мали сукралозу протягом місяця щодня у дозі 15 мг/кг, потім вміст гормонів знову перевірявся. Виявлено вірогідне зниження вмісту в сироватці крові вільного та загального трийодтироніну та загального тироксину у 2,0, 1,58 та 1,46 раза відповідно, а також вірогідне збільшення вмісту тиреотропного гормону (Р < 0,001). Одержані дані про зниження під впливом сукралози рівня гормонів щитоподібної залози підтверджують висновки інших дослідників  про те, що сукралоза є біологічно активною сполукою, про що слід пам’ятати, оцінюючи її вплив на стан пацієнтів з ендокринною патологією.