Tag Archives: гіпокалорійна дієта

Дослідження особливостей дієти хворих на гіпотиреоз

О. Олійник

Державна школа вищої освіти імені Папи Івана Павла ІІ у м. Бяла-Підляска, Польща;
e-mail: Alexanderoliynyk8@gmail.com

Отримано: 17 квітня 2020; Затверджено: 13 листопада 2020

Дослідження взаємозв’язку між харчовими особливостями та патогенезом гіпотиреозу є дуже актуальними. Мета цієї роботи – вивчити дієтичні особливості хворих на гіпотиреоз та визначити можливий вплив харчових уподобань пацієнтів на патогенез гіпотиреозу. Обстежено 400 жінок польської національності у віці 19-28 років, які проживають у районі Бяла-Підляски Люблінського воєводства Польщі і вважають себе здоровими. Визначали рівень вільного (FT3) і загального (T3) трийодтироніну, вільного (FT4) та загального (T4) тироксину, тиреотропного гормону (ТТГ), рівень антитіл до пероксидази щитоподібної залози. Кількісний та якісний склад раціону обстежуваних жінок визначали за допомогою анкет та таблиць харчової цінності продуктів. Виявлено, що поширеність гіпотиреозу серед обстежених жінок становила 3,5%. Показано, що жінки зі зниженою функцією щитоподібної залози споживали з їжою в 3,78 раза менше йоду, у 2,97 раза (Р < 0,001) менше хлориду натрію (кухонної солі) і в 1,47 раза (Р < 0,001) менше протеїнів ніж ті, хто мав функцію щитоподібної залози в нормі. Крім того, жінки з гіпотиреозом споживали в 2,25 раза (Р < 0,001) більше продуктів зі стримогенними властивостями. Дійшли висновку, що застосування такої дієти може призвести до вторинного зниження функції щитоподібної залози з подальшим розвитком гіпотиреозу.