Tag Archives: діти

Токсокароз у дітей із захворюваннями травної системи

К. Т. Глушко*, Г. А. Павлишин

Кафедра педіатрії №2, Тернопільський національний медичний
університет імені І. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль;
*e-mail: glushko_kt@tdmu.edu.ua

Отримано: 29 січня 2022; Виправлено: 29 вересня 2022;
Затверджено: 01 жовтня 2022; Доступно онлайн: 19 грудня 2022

Токсокароз є досить поширеним серед дітей і спричиняє захворювання органів травлення. Мета роботи полягала у дослідженні розвитку токсокарозу у дітей із захворюваннями органів травлення. У 63 дітей було визначено вміст специфічних IgG до Toxocara canis та Ascaris lumbricoides, сироваткові рівні IL-4 та TNF-α; зроблено аналіз на гельмінти і паразити, а також проведено ретроспективне опитування для оцінки дотримання санітарно-гігієнічних правил. Дітей було поділено на дві групи: I група включала 19 (30,2 %) дітей з токсокарозом, II група – 44 (69,8 %) дитини без паразитів. Рівень IL-4 був вищим у І групі (18,0 ± 6,4 пг/мл), ніж у ІІ групі (7,2 ± 2,0 пг/мл) (P < 0,001). Рівень TNF-α достовірно не відрізнявся між I (4,5 ± 2,1 пг/мл) та II (3,6 ± 1,1 пг/мл) групами (P > 0,05). Токсокароз частіше спостерігався серед жителів села (78,9%). У дітей з токсокарозом частішими були геофагія (42,1%), контакт з собаками (100 %), вони частіше не мили руки (84,2%) порівняно із групою неінфікованих. Відзначено, що гігієнічні звички та місце проживання сприяли зараженню Toxocara canis. Рівень IL-4 був значно вищим у групі I, ніж у групі II через активацію імунної відповіді хазяїна, тоді як рівень TNF-α не відрізнявся. Діти без паразитозів також мали підвищений рівень IL-4, що може бути пов’язано з перенесеними попередніми інфекціями.

Споживання фолатів та частота їх дефіциту у дітей з цукровим діабетом 1 типу та здорових дітей

Л. І. Добровольська*, О. Р. Боярчук, М. І. Кінаш

Кафедра дитячих хвороб та дитячої хірургії, Тернопільський національний медичний
університет імені І. Горбачевського, Тернопіль, Україна;
*e-mail: dobrovolska_li@tdmu.edu.ua

Отримано: 29 січня 2022; Виправлено: 22 березня 2022;
Затверджено: 20 вересня 2022; Доступно онлайн: 19 грудня 2022

Достатнє споживання фолатів має важливе значення для росту дитини. Наразі відсутня інформація про поширеність дефіциту фолатів серед населення України, зокрема дітей. Метою дослідження було оцінити споживання фолатів з їжею та з’ясувати частоту дефіциту фолієвої кислоти у дітей з цукровим діабетом 1 типу (ЦД1) і здорових дітей. Визначення фолатів у сироватці крові проводили методом ІФА. Рівень фолатів <3 нг/мл діагностували як дефіцит фолієвої кислоти. Серед дітей, яких спостерігали, дефіцит фолатів діагностовано у 23 (32,9%): у 6 (17,1%) пацієнтів із ЦД1 та у 17 (48,6%) здорових дітей (P ≤ 0,01). Середній рівень фолатів у сироватці крові у дітей із ЦД1 дорівнював (5,09 ± 2,16) нг/мл і (3,72 ± 1,87) нг/мл у здорових дітей (P ≤0,01). Середнє добове споживання фолієвої кислоти з їжею становило (138,68 ± 70,37) мкг, без різниці між групами, і було більш ніж у 2 рази нижче вікових вимог (300 мкг/добу). Проте 15 (48,9%) дітей з ЦД1 повідомляли про отримання 1 курсу вітамінних добавок протягом останніх 6 місяців, тоді як серед здорових дітей таких було 6 (17,1%), P ≤ 0,01. Таким чином, частота дефіциту фолієвої кислоти є високою в педіатричній популяції. Харчування не забезпечує необхідного рівня фолієвої кислоти, що свідчить про необхідність її додаткового надходження.

Клінічні та імунологічні особливості паразитарних інфекцій в дітей із розладами травної системи в Західній Україні

К. Т. Глушко*, Г. А. Павлишин, К. В. Козак

Кафедра педіатрії №2, Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна;
*e-mail: glushko_kt@tdmu.edu.ua

Отримано: 29 січня 2021; Затверджено: 23 квітень 2021

Такі захворювання травневої системи, як гастродуоденальні (ГДЗ) та гепатобіліарні розлади (ГБР) досить поширені серед дітей. У той же час широко розповсюдженими інфекціями шлунково-кишкового тракту є кишкові паразити. Нами було обстежено 108 дітей із ГДЗ (n = 54) та ГБР (n = 54), середній вік 11,8 ± 4,3 років, які проходили лікування в дитячій лікарні. Були проведені: аналіз крові на специфічні Ig до Ascaris lumbricoides, Toxocara canis; аналізи на яйця гельмінтів та цисти лямблій; тест на ентеробіоз. Визначено рівень інтерлейкіну-4 (IL-4) в сироватці крові у 97 із 108 дітей. Загалом коінфікування паразитами виявлено у 60,2%: лямбліоз – у 30,6%, токсокароз – у 17,6%, аскаридоз (серопозитивні) – у 13,9%, ентеробіоз – у 8,3% випадків. Паразитарні інвазії (ПІ) траплялись у 72,2% в ГБР групі та у 48,2% із ГДЗ (P = 0,01). Із них лише аскаридоз переважав у ГБР групі (22,2%), ніж у ГДЗ (5,6%) (P = 0,01). Середній вік дітей з підтвердженими ПІ (ПІ+), становив 9,9 ± 4,6 років, тоді як у ПІ – негативних (ПІ–) – 12,8 ± 3,3 років (P < 0.001). Рівень IL-4 при ГДЗ в групі (ПI+) становив 9,3 ± 0,9 пг/мл, тоді як в (ПI–) – 6,9 ± 1,8 пг/мл (P = 0,02). IL-4 за ГБР в (ПІ+) становив 14,2 ± 8,8 пг/мл, а в (ПI–) 7,5 ± 2,4 пг/мл (P = 0,03). Різний вплив на перебіг та імунну відповідь залежно від коінфекції лямбліями або кишковими паразитами свідчить про необхідність додаткового скринінгу на ці інфекції в дітей.

Дослідження взаємозв’язку між синдромом нічного вживання їжі та метаболічним синдромом у дітей

Г. А. Павлишин, К. В. Козак*, К. Т. Глушко

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України
*e-mail: kozakk@tdmu.edu.ua

Отримано: 29 січня 2021; Затверджено: 23 квітень 2021

Порушення харчової поведінки – одна із причин розвитку ожиріння абдомінального ти­пу та метаболічного синдрому. Якщо нещодавно синдром нічного вживання їжі та метаболічний синдром розглядалися виключно як нозологія характерна для дорослого населення, то наразі вони реєструються серед дитячої популяції. У дослідження включено 120 дітей (27 дівчаток (22,5%) та 93 хлопчики (77,5%) віком 10-17 років із надмірною масою тіла (18,33%) та ожирінням (81,67%). Усім дітям проведено антропометрію та вимірювання артеріального тиску. Здійснено визначення в сироватці крові рівнів тригліцеридів, ліпопротеїнів високої щільності та глюкози. За результатами обстеження абдомінальне ожиріння виявлено у 70% дітей. Синдром нічного вживання їжі діагностовано у 20,83% підлітків. Водночас, частота виявлення метаболічного синдрому в групі обстежених складала 34,17%. Метаболічний синдром вірогідно реєструвався частіше в дітей із синдромом нічного вживання їжі (56,00% (95% CI 30,62; 93,96)) порівняно із 28,42% (95% CI 18,73; 41,35) ‒ у групі осіб без розладу харчової поведінки (P < 0,05). Результатами дослідження з’ясовано, що наявність синдрому нічного вживання їжі збільшує ймовірність виникнення метаболічного синдрому втричі (OR 3,21 (95% CI 1,29‒7,94); P = 0,012). Таким чином, ретельний скринінг щодо виявлення порушень харчової поведінки і синдрому нічного вживання їжі, зокрема, має бути невід’ємною частиною обстеження дітей з надмірною вагою та ожирінням для своєчасної діагностики метаболічного синдрому.