Tag Archives: експресія PTEN

Аналіз експресії генів кіназ родини Aurora вказує на їхню різну роль в розвитку раку передміхурової залози

О. С. Маньковська1, Г. В. Геращенко1, Є. Е. Розенберг1, Е. О. Стаховський2, О. А. Кононенко2, Ю. Н. Бондаренко3, В. І. Кашуба1,4

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
2Націнальний інститут раку, Міністерство охорони здоров’я України, Київ;
3ДУ «Інститут урології НАМН України», Київ;
4Відділ мікробіології, онкології та клітинної біології, Каролінський інститут, Стокгольм, Швеція;
e-mail: mankovsska@gmail.com

Отримано: 28 травня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

Кінази Aurora A і B відіграють важливу роль у регуляції мітозу, тоді як Aurora C контро­лює мейотичний поділ. Ці протеїни проявляли суперечливу поведінку за розвитку епітеліальних пухлин. Нашою метою було дослідити, чи існують відмінності в експресії генів кіназ родини Aurora в злоякісних та незлоякісних пухлинах та непухлинних тканинах; порівняти їх експресію з клінічними характеристиками пацієнтів та експресією інших генів, пов’язаних із раком передміхурової залози. Кількісну RT-PCR було використано для визначення експресії генів Aurora A-C у 33 аденокарциномах передміхурової залози (Т), в парних умовно нормальних тканинах (N) та 17 аденом (A). Значення відносної експресії (ВЕ) для досліджуваних генів оцінювали за допомогою 2-ΔCt та 2-ΔΔCt методу. Для статистичного аналізу було використано тест Крускала–Уолліса з корекцією на множинні порівняння згідно з процедурою Бенджаміна–Хохберга з FDR = 0,2, post hoc тест Данна–Бонферроні та аналіз кореляцій за Спірманом. Як виявилося, значення RE для AURKA були значно нижчими в зразках групи T порівняно з групою A. Крім того, виявлено значне зростання рівнів експресії AURKC для T3-4 стадії порівняно з T1-2 стадією­. Значення ВЕ AURKC у Т-групі корелювали зі стадією пухлини, тоді як ВЕ AURKB демонструвала негативну кореляцію зі стадією пухлини. Також виявлено значну кореляцію між рівнями експресії генів AURK та генами, пов’язаними з раком передміхурової залози, в групі аденокарцином. Зроблено припущення, що одержані дані вказують на ймовірне залучення генів кіназ родини Aurora в канцерогенез передміхурової залози.