Tag Archives: звалювання

Жирнокислотний склад структурних ліпідів нормальних і патологічно змінених вовняних волокон

В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук

Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна;
e-mail: havvita@ukr.net

Метою досліджень було з’ясувати жирнокислотний склад структурних ліпідів, виділених із нормальних і патологічно змінених вовняних волокон. Одержані результати свідчать, що незалежно від виду дефекту вовняного волокна, мають місце кількісні зміни в їхньому жирнокислотному складі.  Показано, що основною жирною кислотою ковалентно зв’язаних ліпідів, виділених із вовняних волокон, є 18-метилейкозанова кислота (18-МЕК), вміст якої становить майже 40% від їх загальної кількості, при цьому кількість її у складі вільних ліпідів у нормі не перевищує 4%.  Встановлено зниження рівня 18-МЕК у складі ковалентно зв’язаних ліпідів як за патологічного стоншення, так і у разі звалювання вовняних волокон, що пов’язано з пошкодженням поверхні кутикулярного шару. Збільшення частки 18-МЕК у складі вільних ліпідів у разі звалювання вовняних волокон може свідчити про руйнування тіоефірних зв’язків між ліпідами і протеїнами ламелярних структур кутикулярного шару.

Структурні ліпіди зваляної, пожовтілої та патологічно стоншеної вовни

В. М. Ткачук1, В. В. Гавриляк1, П. В. Стапай1, Г. М. Седіло2

1Інститут біології тварин НААН України, Львів;
2Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН України, c. Оброшино, Львівська обл.;
e-mail: havvita@ukr.net

У кератинових волокнах частина структурних ліпідів знаходиться у вільному стані, а інша через 18-метилейкозанову кислоту зв’язана тіоефірним зв’язком із протеїнами волоса. На сьогодні остаточно ще не встановлено похо­дження цих ліпідів, їхній склад та функціональні властивості. Тому нашим зав­данням було дослідити вміст та склад вільних і зв’язаних внутрішніх ліпідів у вовні овець із різними дефектами.
Установлено, що у вовняних волокнах незалежно від виду дефекту мають місце істотні зміни в якісному складі структурних ліпідів, проте загальний вміст вільних і зв’язаних ліпідів у всіх випадках є практично ідентичний. Характерно, що в складі як вільних, так і зв’язаних структурних ліпідів зваляної та одночасно зваляної і пожовтілої вовни зміни стосуються в основному вмісту вільних жирних кислот та церамідів, тоді як патологічне стоншення вовня­ного волокна супроводжується зменшенням вмісту сульфоліпідів.