Tag Archives: зустрічний імуноелектрофорез

Застосування флуоресцентного кополімеру для підвищення ефективності зустрічного імуноелектрофорезу за діагностики інфекційних хвороб тварин

Д. Д. Остапів1, Н. В. Кузьміна1, М. Р. Козак1, Шань Ху2,
В. В. Влізло3*, І. Я. Коцюмбас3, С. М. Варваренко4,
В. Я. Самарик4, Н. Г. Носова4, М. В. Яковів4

1Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна;
2Сільськогосподарський університет м. Циндао, КНР;
3Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, Львів, Україна;
4Національний університет «Львівська політехніка», Україна;
*e-mail: vasyl.vlizlo@scivp.lviv.ua

Отримано: 12 травня 2020; Затверджено: 17 грудня 2020

Метод зустрічного імуноелектрофорезу (ЗІЕФ) характеризується високою спе­фічністю, простотою і швидкістю проведення діагностичних досліджень без використання дорогого обладнання, витратних матеріалів та тривалого навчання персоналу. Попри високу інформативність (до 98–100%) результати застосування в експресдіагностиці можуть бути сумнівними. Тому метою досліджень було підвищити ефективність ЗІЕФ шляхом посилення взаємодії антигену з антитілом за використання синтезованого амфіфільного флуоресцеїновмісного кополімеру. Встановлено, що комплекс кополімер флуоресцеїн–антиген посилював взаємодію з антитілами сироватки/плазми крові імунізованих проти геморагічної хвороби кролів, що виявлялось у підвищенні вмісту протеїнів у зоні преципітації в разі проведення ЗІЕФ. Цей ефект був виразнішим за введення до складу комплексу з антигеном більш гідрофобного кополімеру, що містив 5,87% флуоресцеїну. Здатність амфіфільного флуоресцентного кополімеру посилювати взаємодію антиген-антитіло та можливість візуалізувати флуоресцентні зони преципітації можуть  підвищити ефективність ЗІЕФ як експрес-методу для виявлення антитіл за оцінки напруже­ності імунітету під час діагностики інфек­ційних хвороб­.