Tag Archives: лінія MOR

Порівняльна характеристика стовбуроподібних клітин раку легень за різних умов культивування in vitro

О. В. Скачкова1*, О. І. Горбач1, М. В. Іномістова1, Л. В. Гарманчук2, Н. М. Храновська1

1Національний інститут раку, Київ, Україна;
2ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
*e-mail: oksanaskachkova@ukr.net

Отримано: 20 червня 2020; Затверджено: 17 грудня 2020

Ракові cтовбурові клітини (СSCs) відіграють важливу роль у стійкості за лікування раку та розвитку рецидивів. Мета роботи – отримати збагачену на СSCs культуру клітин лінії MOR недрібноклітинного раку легені та дослідити її функціональні та молекулярно-генетичні властивості. Пухлинні сфероїди (ПС) лінії MOR генерували in vitro в стандарт­них (з додаванням 0,2% карбоксиметилцелюлози, СМС) або низькоадгезивних (з 2-им% розчином агарози) умовах культивування. Бокові популяції ПС досліджували методом протокової  цитофлуориметрії з використанням флуоресцентного барвника R-123, також оцінювали індекс виключення R-123 із клітин. Рівень експресії мРНК генів CD44, ALDHA1, CD133, Sox2 та Nanog визначали методом кількісної ПЛР у режимі реального часу. Встановлено, що незалежно від умов культивування ПС утворювали бокову популяцію зі збільшеним індексом виключення R-123. Виявлено, що рівень експресії мРНК CD44, ALDHA1, CD133, Sox2 та Nanog у ПС лінії MOR, отриманих за низькоадгезивних умов (2% агарози) вірогідно перевищує відповідні показники в клітинах моношару та клітинах, отриманих за використання 0,2% СМС. Отже, запропонований метод культивування ПС недрібноклітинного раку легені MOR у низькоадгезивному середовищі дозволяє досягти максимального збагачення на клітини, що мають  властивості CSC.