Tag Archives: маркери запалення

Інфекція SARS-CoV-2 та тиреоїдна дисфункція у дітей

К. В. Козак1*, Г. А. Павлишин1, І. Ю. Авраменко2,
О. М. Дивоняк3, О. О. Шевчук1, К. Т. Глушко1

1Тернопільський національний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна;
2Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Львів, Україна;
3Комунальне некомерційне підприємство
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Тернопіль, Україна;
*e-mail: kozakk@tdmu.edu.ua

Отримано: 08 травня червня 2023; Виправлено: 28 травня 2023;
Затверджено: 29 травня 2023; Доступно онлайн: 11 липня 2023

Проблема дисфункції щитовидної залози, пов’язаної з інфекцією SARS-CoV-2, залишається невирішеною в педіатричній практиці. Метою дослідження було виявити взаємозв’язок між дисфункцією щитовидної залози у дітей з COVID-19, та клінічним перебігом коронавірусної хвороби, а також з’ясувати прогностичні маркери асоційовані із виникненням цієї дисфункції. У дослідженні взяли участь 90 дітей віком від 1 місяця до 17 років. Пацієнти, у яких в анамнезі були захворювання щитовидної залози не брали участь у дослідженні. Для всіх учасників оцінювали панель щитовидної залози: вільний трийодтиронін (вT3), вільний тироксин (вT4), тиреотропний гормон (ТТГ), антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО). Статистичний аналіз проводили за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення «Statistica 13.0». Дисфункцію щитоподібної залози виявлено у 14.10 % дітей, інфікованих SARS-CoV-2, значно частіше серед пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та MIS-C (33,33%) порівняно з легким перебігом COVID-19 (6,67%) та середнім ступенем тяжкості захворювання (8,89%) (P < 0,05). Достовірні кореляційні зв’язки виявлені для наступних значень – вT3 та ШОЕ (rs = -0,22; P < 0,05); вT3 і С-реактивний протеїн (r= -0,33; P < 0,05); вT3 і прокальцитонін (rs = -0,43; P < 0,05). Виявлено наступні порогові значення прозапальних маркерів задля діагностики дисфукції щитоподібної залози: ШОЕ 18,5 мм/год (AUC 0,803); С-реактивний протеїн 11,5 мг/л (AUC 0,763); феритин 84,8 нг/мл (AUC 0,733). Враховуючи отримані дані, необхідно підкреслити доцільність моніторингу ендокринних порушень у дітей з COVID-19.