Tag Archives: морські риби

Зв’язування кисню кров’ю морських риб в умовах експериментальної гіпотермії

О. О. Солдатов1, І. О. Парфьонова2

1Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Севастополь;
e-mail: alekssoldatov@yandex.ru;
2Севастопольський національний технічний університет, Україна

Досліджено вплив температури в діапазоні від 1 до 15 °С на властивості гемоглобіну зв’язувати кисень у крові теплолюбних – кефаль-сингиль (Lіza aurata), хамса (Engraulіs encrasіcolus), і холодолюбивих – тюлька (Clupeonella cultrіventrіs) видів риб. У разі температури води нижче 10 °С теплова залежність реакції оксигенації крові теплолюбних риб надмірно підвищується, про що свідчать високі значення ΔH. Це супроводжується значним збільшенням спорідненості цільної крові до кисню й ускладнює процес її деоксигенації на тканинному рівні. Ця реакція, очевидно, визначається зміною характеру взаємодії гемоглобіну з еритроцитарним середовищем. В умовах тривалого утримання особин при 5 °С в еритроцитах спостерігається збільшення концентрації NTP, що частково компенсує негативні зміни спорідненості крові до кисню (величина показника P50 підвищується). Однак за нижчих температур (1–2 °С) ця реакція відсутня.

Стехіометрія цитохромів і напруга кисню в скелетних м’язах морських риб

O. О. Солдатов1, І. О. Парфьонова2

1Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Севастополь;
e-mail: alekssoldatov@yandex.ru;
2Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна

Порівняли характер розподілу напруги кисню й особливості стехіометрії цитохромів у скелетних м’язах донних і пелагічних видів морських риб. Показано, що обмеження рухової активності призводить до збільшення числа гіпоксичних зон у м’язовій тканині. Електронтранспортний ланцюг при цьому здобуває нескомпенсований тип організації, що виражається в збільшенні частки термінального комплексу аа3 на тлі загального зниження вмісту цитохромів у м’язах. Реакція носить адаптивний характер і може бути реалізована в оксифільних видів риб в умовах експериментальної гіпокінезії.