Tag Archives: мікроглія

Ефект інтраназального введення TLR3 агоніста ларифану на метаболічний профіль мікрогліальних клітин щурів із гліомою С6

Є. В. Гурмач1, М. П. Рудик1, В. М. Святецька1, Н. В. Сенчило1,
О. В. Скачкова2, Д. П’янова3, К. Ваїводе3, Л. М. Сківка1

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Лабораторія експериментальної онкології, Національний інститут раку, Київ, Україна;
3Латвійський біомедичний дослідно-навчальний центр, Рига, Латвія;
e-mail: jhurmach@gmail.com

Гліомаасоційовані мікроглія/макрофаги (ГАМ) є привабливою терапевтичною мішенню для розробки альтернативного методу лікування гліом. Метою роботи було дослідження впливу інтраназального введення агоніста TLR3 препарату Ларифан на метаболічний профіль мікрогліальних клітин щурів із гліомою C6. Результати проведених нами досліджень засвідчують прогресивне формування в головному мозку в умовах розвитку гліоми популяції мікрогліальних клітин з імуносупресивними та прозапальними властивостями. Інтраназальне введення зазначеного агоніста перешкоджає формуванню імунного інфільтрату з імуносупресивними властивостями, імовірно, за рахунок впливу на мієлоїдні супресорні клітини. Це дає підстави розглядати препарат Ларифан як перспективний агент для лікування гліом, спрямованого на зміну метаболічного профілю ГАМ.
Ключові слова: .