Tag Archives: питна вода

Вплив нітратів на кістковий мозок щурів

М. В. Данчишин*, О. В. Лотоцька

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України;
*e-mail: danchyshyn@tdmu.edu.ua

Отримано: 28 січня 2022; Виправлено: 21 березня 2022;
Затверджено: 20 вересня 2022; Доступно онлайн: 19 грудня 2022

Забруднення підземних вод нітратами в останні роки зростає. Метою дослідження було визначення морфологічних особливостей кісткового мозку щурів за умов споживання питної води з різним вмістом нітратів. Експеримент проводили на 2 групах білих самок-щурів різного віку (статевозрілих та статевонезрілих) по 30 особин у кожній. Обидві групи було розділено на 5 підгруп, які відрізнялися за якістю питної води, яку вони споживали самостійно. Протягом 30 діб щурам давали нітрати у питній воді в дозі 50, 150, 250, 500 мг нітрату натрію на літр. Тварини контрольної групи пили воду з міського водопроводу. Оцінювали вплив нітратів на кістковий мозок щурів за допомогою морфологічних досліджень. Встановлено, що вживання щурами питної води з нітратами змінює еритропоез та лейкопоез, про що свідчило зростання бластів, лімфоцитів, пронормоцитів та нормоцитів, мегакаріоцитів та еозинофілів, зміщення клітин паростків еритроцитів. Показано підвищення індексу дозрівання нейтрофілів, збільшення виходу зрілих клітин з кісткового мозку та виснаження гранулоцитарного ряду. Більш вираженіші зміни спостерігалися в якісному та кількісному складі компонентів паростка еритроцита. Ці розлади були дозозалежними із посиленням гематотоксичної дії нітратів у дозах 250 та 500 мг/л у статевонезрілих тварин і призводили до змін у кістковому мозку, що в подальшому може спричинювати розвиток патологічних процесів в організмі.