Tag Archives: реній-платинова протипухлинна система

Нова форма введення та активність реній-платинової протипухлинної системи

Н. І. Штеменко1,2*, Д. Є. Китова1, О. В. Берзеніна1,
О. І. Грабовська2,3, А. В. Штеменко1

1Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпро, Україна;
2Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна;
3ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпро, Україна;
*e-mail: n.shtemenko@ukr.net

Отримано: 16 листопада 2021; Виправлено: 10 січня 2022;
Затверджено: 29 вересня 2022; Доступно онлайн: 06 жовтня 2022

Двокомпонентна реній-платинова система (система Re-Pt) заснована на введенні кластерної сполуки диренію(III) і цисплатину тваринам із пухлинами з подальшим значним протипухлинним ефектом і зниженням токсичної дії цисплатину на нормальні клітини. Метою цієї роботи було отримати тверді ліпідні наночастинки (SLN) з поверхневих ліпідів (восків) листя Chelidonium majus L. (Papaveraceae) та оцінити, чи буде капсуляція диренію(III) як компонента системи Re-Pt у SLN впливати на його протипухлинну активність і морфологію еритроцитів щурів з карциномою Герена. У дослідженнях використовувалися Фур’є-ІЧ-спектроскопія, газорідинна хроматографія, мікроскопія, світлорозсіювання. Були отримані тверді ліпідні наностатки, охарактеризовані, навантажені кластерним диренієм (III) і введені разом з цисплатином щурам із карциномою Герена, що призвело до збереження морфології еритроцитів і значного зменшення ваги пухлини. Зроблено висновок, що ліпідне покриття кластерної сполуки ренію не знижує протипухлинну дію системи Re-Pt і захищає еритроцити від токсичного впливу цисплатину. Запропоновано нову форму введення системи Re-Pt.