Tag Archives: ризик-орієнтована модель

Екстрагенітальні та інфекційні фактори, що можуть спровокувати невиношування вагітності

Т. Г. Гутор1, Н. Ф. Тімченко1*, О. І. Мацюра2

1Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна;
2Кафедра педіатрії № 2, Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Львів, Україна;
*e-mail: timchenkonataliaf@ukr.net

Отримано: 08 травня червня 2023; Виправлено: 05 червня 2023;
Затверджено: 11 червня 2023; Доступно онлайн: 11 липня 2023

Невиношування вагітності є поліетіологічною патологією, яка пов’язана з демографічною кризою. Невиношування вагітності являється однією з причин перинатальної та неонатальної смертності немовлят, зростання захворюваності і смертності дітей до двох років, порушення психомоторного та фізичного розвитку, когнітивних розладів та інвалідності дітей віком до п’яти років. Пошук шляхів вирішення цих проблем залишається пріоритетним. Досліджували дві жіночі групи. До дослідної групи увійшли 403 жінки після мимовільного переривання вагітності, передчасних пологів або при загрозі викидня, а до контрольної групи – 402 жінки з фізіологічним перебігом вагітності та доношеною вагітністю. У дослідженні застовано методи системного підходу, структурно-логічного, медичного та статистичного аналізів. Під час обстеження виявлено понад 20 інфекційних факторів ризику та понад 70 факторів екстрагенітального походження. Найбільш значимими інфекційними патологіями були COVID-19 (36,23 ± 2,29% та 14,93 ± 1,78%), герпес 1 типу (5,96 ± 1,18% та 1,0 ± 0,5%), токсоплазмоз (4,22 ± 1,0% та 1,0 ± 0,50%) та хламідійна інфекція (4,22 ± 1,0% та 0,50 ± 0,35%) в дослідній та контрольній групах відповідно (P < 0,01). Найбільш значимими екстрагенітальними патологіями були ауто­імунний тиреоїдит (8,68 ± 1,40% і 0,75 ± 0,43%), цукровий діабет 1 типу (2,23 ± 0,74% і 0%) та алергічний риніт/синусит (3,97 ± 0,97% і 0,50 ± 0,35%) у дослідній та контрольній групах відповідно (P < 0,01). Отримані результати будуть використані при розробці персоніфікованої ризик-орієнтованої моделі попередження невиношування вагітності.