Tag Archives: склад жирних кислот

Жирнокислотний склад ліпідів Bacillus subtilis ONU551

Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова, А. М. Остапчук, В. О. Іваниця

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна;
e-mail: tgudzenko@ukr.net

Отримано: 11 березня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

У роботі визначали жирнокислотний склад клітинних ліпідів для ідентифікації бактерій штаму Bacillus subtilis ONU551, які є деструкторами фенолу. Аналіз жирних кислот штаму B. subtilis ONU551 проводили з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, США) на базі газового хроматографа Agilent 7890. Аналіз хроматограм показав, що домінуючими в жирнокислотному спектрі штаму B. subtilis ONU551 є розгалужені структурні ізомери насичених кислот, з яких переважали 13-метилтетрадеканова (15:0 iso; 34,72%) і 12-метилтетрадеканова (15:0 anteiso; 33,72%) кислоти. Сумарний вміст насичених жирних кислот розгалуженої будови дорівнював 88,16%  і був таким: 14:0 iso (0,52%), 15:0 iso (34,72%), 15:0 anteiso (33,72%), 16:0 iso (1,85%), 17:0 iso (7,11%), 17:0 anteiso (10,24%). Із насичених жирних кислот нормальної будови виявлено  12:0 (0,36%), 14:0 (0,28%), 16:0 (1,30%). У жирнокислотному профілі штаму B. subtilis ONU551 відсутня низка 2- і 3-гідроксикислот і не зафіксовано жирні кислоти циклічної будови. Встановлено, що біомаркерами штаму B. subtilis ONU551 можуть слугувати ненасичені ізомери жирних кислот – 15:1 w5c (1,85%), 16:1 w11c (1,21%), 16:1 w7c alcohol (1,08%), 17:1 iso w10c (3,18%), ∑17:1 iso I/anteiso B (2,57%). Аналіз жирнокислотного профілю досліджуваного штаму з використанням системи MIDI Sherlock дозволив віднести його до виду Bacillus subtilis із високим індексом подібності (0,563).