Tag Archives: стехіометрія цитохромів

Стехіометрія цитохромів і напруга кисню в скелетних м’язах морських риб

O. О. Солдатов1, І. О. Парфьонова2

1Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Севастополь;
e-mail: alekssoldatov@yandex.ru;
2Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна

Порівняли характер розподілу напруги кисню й особливості стехіометрії цитохромів у скелетних м’язах донних і пелагічних видів морських риб. Показано, що обмеження рухової активності призводить до збільшення числа гіпоксичних зон у м’язовій тканині. Електронтранспортний ланцюг при цьому здобуває нескомпенсований тип організації, що виражається в збільшенні частки термінального комплексу аа3 на тлі загального зниження вмісту цитохромів у м’язах. Реакція носить адаптивний характер і може бути реалізована в оксифільних видів риб в умовах експериментальної гіпокінезії.