Tag Archives: тригліцериди

Показники ліпідів у крові хворих на ішемічну хворобу серця залежно від віку та харчування: a case study

S. Prasad1, M. K. Mishra2*, A. K. Yadav2

1Department of Biochemistry, K. J. Somaiya Medical College and Research Mumbai, India;
2Department of Biochemistry, Shri Ramakrishna Institute of Medical Science
and Sanaka Hospitals, Durgapur, West Bengal, India;
*e-mail: mritunjaymishra007@gmail.com

Отримано: 19 березня 2022; Виправлено: 13 вересня 2022;
Затверджено: 04 листопада 2022; Доступно онлайн: 14 листопада 2022

Ішемічна хвороба серця (ІХС), одна з основних причин смертності в усьому світі, характеризується підвищеним рівнем атерогенного холестерину та низьким рівнем холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ). Однак, в Індії проведено дуже мало досліджень щодо залежності ліпідного профілю крові хворих на ІХС від віку та характеру харчування. Метою дослідження було оцінити ліпідні показники в крові хворих на ІХС у віці 40-70 років, які дотримуються різних дієт. Ліпідні показники аналізували ензиматичним методом із використанням автоматизованого біохімічного аналізатора EM-200. Показано, що більшість пацієнтів, які страждали на ІХС, належали до вікової групи 51-60 років. Пацієнти з ІХС мали видозмінені ліпідні профілі, що характеризувалися вищими рівнями сироваткових тригліцеридів, загального холестерину і низькими рівнями ЛПВЩ. Встановлено, що у вегетаріанців ліпідні фактори ризику ішемічної хвороби серця були знижені порівняно з пацієнтами зі змішаною схемою харчування.

Дієта під час розвитку впливає на метаболічні показники личинок та дорослих мух Drosophila

О. М. Стрільбицька1*, У. В. Семанюк1, Н. І. Бурдилюк1, В. Бубало2, О. В. Лущак1,3*

1Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна;
2Лабораторія експериментальної токсикології та мутагенезу, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя, МОЗ України, Київ;
3Університет досліджень та розвитку, Івано-Франківськ, Україна;
*e-mail: olya_b08@ukr.net or oleh.lushchak@pnu.edu.ua

Отримано: 04 жовтня 2021; Затверджено: 21 січня 2022

Залежність метаболізму та фізіологічного стану дорослого організму від харчування під час його розвитку стає гарячою темою сучасної еволюційної біології. Ми використали плодову мушку Drosophila melanogaster та живильне середовище з різним вмістом сахарози (S) і сухих дріжджів (Y): 0S:2Y, 20S:2Y або 0S:5Y, 20S:5Y, щоб показати, що умови харчування під час розвитку впливають на обмін речовин у личинок та імаго. Рівень глюкози, глікогену, тригліцеридів та загальних ліпідів в організмі личинок та дорослих мух вимірювали за допомогою діагностичних наборів. Виявлено затримку розвитку дрозофіл, які розвивалися на дієтах із низьким вмістом дріжджів або з високим вмістом сахарози. Показано, що утримання личинок на харчовому раціоні з високим вмістом сахарози спричиняло зниження маси та збільшення енергетичних запасів (кількості ліпідів) у личинок та дорослих мух. Обмеження вмісту сухих дріжджів у дієті личинок призводило до зниження накопичення глікогену та рівня протеїнів у личинок та дорослих мух. Виявлені особливості метаболізму дорослих мух є результатом харчування під час розвитку і можуть бути пов’язані з механізмами адаптації організму до умов живлення.

Гіпоглікемічний і гіполіпідемічний ефекти листя Corchorus olitorius за аллоксаніндукованого діабету в щурів

G. N. Anyasor, O. O. Adekanye, O. T. Adeyemi, O. Osilesi

Department of Biochemistry, Benjamin S. Carson School of Medicine, Babcock University, Ilisan-Remo, Ogun State, Nigeria;
e-mail: olaoluwatemi@yahoo.com

Отримано: 16 жовтня 2020; Затверджено: 15 травня 2020

Листя Corchorus olitorius в Африці, на Близькому Сході і в Південній Азії споживають в їжу. Досліджено гіпоглікемічний і гіполіпідемічний ефекти листя C. olitorius у щурів з алоксаніндукованим діабетом. Щурів-альбіносів (21) було розподілено на три групи: група 1 – контроль­; група 2 – діабетичні щури і група 3 – діабетичні щури, які отримували листя C. olitorius з їжею. У щурів із групи 3 спостерігали значне зниження рівня глюкози (˂ 0,01), LDL-холестеролу, загального холестеролу і тригліцеридів у плазмі крові порівняно з показниками в діабетичних щурів, які не отримували C. olitorius. Дійшли висновку, що листя C. olitorius мають гіпоглікемічні і гиполіпідемічні властивості.

Корвітин модулює вміст ліпідів у жовчі щурів

Т. В. Вовкун1, П. І. Янчук1, Л. Я. Штанова1,
С. П. Весельський1, Н. Б. Філімонова1, І. В. Комаров2

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
е-mail: shtanova@ukr.net

Отримано: 23 березня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

Кверцетин і його розчинна форма корвітин – важливі представники родини флавоноїдів і харчові антиоксиданти з найзначною дією. Численні фармакологічні ефекти кверцетину включають захист від таких захворювань, як атеросклероз, інфаркт міокарда та цереброваскулярні патології. Корвітин посилює кровотік у печінці, однак його вплив на зовнішньосекреторну функцію печінки до кінця не вивчено. Ми дослідили ефект корвітину (2,5; 5 і 10 мг/кг) на продукцію ліпідів у печінці щурів, зокрема на рівень у жовчі холестеролу (ХОЛ) і ефірів ХОЛ, фосфоліпідів (ФЛ), вільних жирних кислот (ВЖК) та тригліцеридів (TГ). Секрет жовчі збирали протягом 2,5 год експерименту. Ліпідні компоненти жовчі розділяли методом тонкошарової хроматографії. Показано, що введення корвітину спричинювало значне (P < 0,05–0,001) підвищення рівня всіх досліджуваних ліпідних компонентів жовчі. Корвітин у дозі 2,5 та 5 мг/кг збільшував вміст жовчі щурів у складі ХОЛ, ФЛ та ВЖК, а в дозі 10 мг/кг виявляв найбільший вплив на загальний об’єм ефірів ХОЛ та ТГ. Ми дійшли висновку, що корвітин активізує обмін ліпідів печінки та процеси утворення жовчі.