Tag Archives: ідентифікація виду

Жирнокислотний склад ліпідів Bacillus subtilis ONU551

Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, О. Г. Горшкова, А. М. Остапчук, В. О. Іваниця

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна;
e-mail: tgudzenko@ukr.net

Отримано: 11 березня 2019; Затверджено: 18 жовтня 2019

У роботі визначали жирнокислотний склад клітинних ліпідів для ідентифікації бактерій штаму Bacillus subtilis ONU551, які є деструкторами фенолу. Аналіз жирних кислот штаму B. subtilis ONU551 проводили з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, США) на базі газового хроматографа Agilent 7890. Аналіз хроматограм показав, що домінуючими в жирнокислотному спектрі штаму B. subtilis ONU551 є розгалужені структурні ізомери насичених кислот, з яких переважали 13-метилтетрадеканова (15:0 iso; 34,72%) і 12-метилтетрадеканова (15:0 anteiso; 33,72%) кислоти. Сумарний вміст насичених жирних кислот розгалуженої будови дорівнював 88,16%  і був таким: 14:0 iso (0,52%), 15:0 iso (34,72%), 15:0 anteiso (33,72%), 16:0 iso (1,85%), 17:0 iso (7,11%), 17:0 anteiso (10,24%). Із насичених жирних кислот нормальної будови виявлено  12:0 (0,36%), 14:0 (0,28%), 16:0 (1,30%). У жирнокислотному профілі штаму B. subtilis ONU551 відсутня низка 2- і 3-гідроксикислот і не зафіксовано жирні кислоти циклічної будови. Встановлено, що біомаркерами штаму B. subtilis ONU551 можуть слугувати ненасичені ізомери жирних кислот – 15:1 w5c (1,85%), 16:1 w11c (1,21%), 16:1 w7c alcohol (1,08%), 17:1 iso w10c (3,18%), ∑17:1 iso I/anteiso B (2,57%). Аналіз жирнокислотного профілю досліджуваного штаму з використанням системи MIDI Sherlock дозволив віднести його до виду Bacillus subtilis із високим індексом подібності (0,563).