Tag Archives: ізоензими ADA

Визначення активності аденозиндезамінази та її ізоензимів у пацієнтів із раком яєчників

A. Asadi1, S. M. Atyabi2, S. Sadeghi3, S. Khatami3, M. Ebrahimi-Rad3, S. Valadbeigi3, R. Saghiri3

1Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran;
2Nanotechnology Department, Pasteur Institute of Iran, Tehran;
e-mail: m_atiyabi@pasteur.ac.ir;
3Biochemistry Department, Pasteur Institute of Iran, Tehran;
e-mail: saghiri@pasteur.ac.ir

Рак яєчників – гінекологічне захворювання з найвищим рівнем смертності в усьому світі. Існує зв’язок між активністю аденозиндезамінази (ADA), одним із ензимів пуринового нуклеотидного обміну, і канцерогенезом. У цій роботі було досліджено активність загальної ADA, ADA1 і ADA2 в сироватці крові пацієнтів із раком яєчників. Активність ADA, ADA1 і ADA2 визначали у 30 хворих на рак яєчників і у 30 здорових пацієнтів контрольної групи з використанням модифікованого методу Елліса, тільки активність ADA2 визначали в присутності специфічного інгібітора – еритро-9-(2-гідрокси-3-ноніл) аденіну (EHNA). Одержані результати показали, що активність загальної ADA, ADA1 і ADA2 в сироватці крові пацієнтів була значно збільшена P < 0,05) порівняно з контрольною групою. Хоча ADA й її ізоензими не є специфічними маркерами раку яєчників, визначення їхньої активності може служити додатковим показником в діагностиці раку яєчників, а також в інших аналітичних процедурах.