Tag Archives: інтерлейкін-8 (ІЛ 8)

Рівень інтерлейкіну-8 у крові щурів за експериментального остеоартрозу та гіпотиреозу

Д. С. Носівець

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
e-mail: dsnosivets@ukr.net

Отримано: 09 травня 2020; Затверджено: 13 листопада 2020

Мета роботи дослідити рівень інтер­лейкіну-8 під впливом нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу за експериментального остеоартрозу та гіпотиреозу в щурів. Експерименти проведено на 75 білих нелінійних щурах обох статей. Експериментальний остео­артроз було індуковано одноразовим введенням 0,1 мл розчину монойодоцтової кислоти в колінний суглоб, який готували з розрахунку 3 мг реагенту на 50 мкл фізіологічного розчину. Експериментальний гіпотиреоз було змодельовано ентеральним введенням 0,02%-го розчину карбімазолу, який готували з розрахунку 5 мг на 250 мл фізіологічного розчину і давали тваринам з питним раціоном протягом 6 тижнів. На 42-гу добу експерименту тварин розділили на 14 груп і розпочали щоденне введення ліків протягом 5 діб. Рівень інтерлейкіну-8 в сироватці крові визначався методом ІЕА in vitro на 42-гу та 47-му добу експерименту. Спостерігали значне зниження (P ≤ 0,05) підвищеного рівня цитокінів під впливом лікарських препаратів. За ступенем впливу на дегенеративно-дистрофічний процес у суглобі досліджувані препарати можна розташувати таким чином: диклофенак натрію > ібупрофен > німесулід = мелоксикам > целекоксиб > парацетамол. Встановлено, що визначення рівня інтерлейкіну-8 дозволяє оцінити протизапальну активність нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу на тлі експериментальних остеоартрозу та гіпотиреозу.