Tag Archives: ацетилхолін­естераза

Гентаміцин і хлорид магнію нормалізують активність холінестерази і АТPази в щурів за впливу пестициду дихлофосу

B. S. Ajilore1*, A. E. Adewuyi2, T. O. Oluwadairo2
1Department of Biochemistry, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Nigeria;
*e-mail: doctorajibam@yahoo.com;
2Department of Chemical Sciences, Faculty of Basic and Applied Sciences, College of Science, Engineering and Technology, Osun State University, Osogbo, Nigeria
У роботі вивчали можливе використання гентаміцину і хлориду магнію як антидотів у разі впливу пестициду дихлофосу. Тридцять щурів-альбіносів було розділено довільним чином на 5 груп (n = 6). Тварини в групі 1 (негативний контроль) отримували лише дистильовану воду. У групі 2 (позитивний контроль) тваринам вводили дихлофос у дозі 2,5 мг/кг маси тіла. У групі 3 після введення 2,5 мг/кг дихлофосу вводили 0,5 мг/кг атропіну; а в групах 4 і 5 після введення 2,5 мг/кг дихлофосу тваринам вводили 28 мг/кг хлориду магнію і 5 мг/кг гентаміцину відповідно. Визначали активність ацетил­холінестерази в плазмі крові та еритроцитах і загальну активність АТPази, Na+/K+-АТPази, Ca2+-АТPази та Mg2+-АТPази в головному мозку. Результати показали значне (P < 0,05) збільшення активності ацетилхолінестерази в щурів після введення атропіну, MgCl2 і гентаміцину порівняно зі щурами, які отримували тільки дихлофос. Також спостерігали значне (P < 0,05) збільшення активності Ca2+,Mg2+-АТPаз, Na+/K+-АТPази і загальної активності АТРази в мозку щурів після введення атропіну, хлориду магнію і гентаміцину. Дихлофос значно (P < 0,05) знижував активність холінестерази в плазмі і еритроцитах, а також активність АТPаз в головному мозку. Зроблено висновок, що ди­хлофос пригнічує активність холінестерази, Na+/K+-АТPази та Ca2+,Mg2+-АТPаз, тоді як хлорид магнію і гентаміцин нормалізують активність АТPаз і пригнічують вивільнення ацетилхоліну з клітини. На підставі одержаних резльтатів ми припускаємо, що хлорид магнію і гентаміцин можна використовувати як антидоти у разі  отруєння дихлофосом.