Редакційна колегія

Редакційна колегія

Головний редактор
Комісаренко Сергій Васильович (проф., д.б.н., академік НАН України; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)

Заступник  головного редактора
Матишевська Ольга Павлівна (проф., д.б.н.; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)

Відповідальний секретар
Григор’єва Майя Володимирівна (к.б.н.; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)

Бабійчук Едуард Бориславович (к.б.н. доцент; Інститут анатомії, Бернський університет, Швейцарія)
Варбанець Людмила Дмитрівна (проф., д.б.н.; Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ)
Великий Микола Миколайович (проф., д.б.н.; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)
Гула Надія Максимівна (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)
Досенко Віктор Євгенович (проф., д.м.н.; Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Київ)
Завелевич Михайло Петрович (к.б.н.; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ)
Кібірєв Володимир Костянтинович (проф., д.б.н.; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря, Київ)
Костерін Сергій Олексійович (проф., д.б.н., академік НАН України; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)
Кравець Володимир Степанович (д.б.н.; Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ)
Маньковський Борис Микитович (проф., д.м.н., чл.-кор. НАМН України; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ)
Нагібін Василь Сергійович (к.м.н.; Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ)
Пархоменко Олександр Миколайович (проф., д.м.н.; ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско» НАМН України, Київ)
Риндич Алла Володимирівна (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ)
Толстанова Ганна Миколаївна (д.б.н.; ННЦ Інститут біології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Філоненко Валерій Вікторович (проф., д.б.н., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ)
Шандор Варі (д.м.н.; Медичний цент Седар-Сінай, Лос-Анджелес, США)
Шуба Ярослав Михайлович (проф., д. б. н., Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ)

Редакційна рада

Комісаренко С.В. (голова, Україна),
Єльська Г.В. (Україна),
Гут І. (Велика Британія),
Квесітадзе Г. (Грузія),
Лішко В.К. (США),
Сибірний А.А. (Україна),
Сушельницький С. (Швеція),
Стойка Р.С. (Україна),
Зав’ялов В.П. (Фінляндія),
Найду М.П. (Індія),
Мутаа Алхайлі (Ірак),
Хесам Адін Аташі (Іран)