Редакційна колегія

Редакційна колегія

Головний редактор
Комісаренко Сергій Васильович  (проф., д.б.н., академік НАН України; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ)

Заступники  головного редактора
Костерін Сергій Олексійович (проф., д.б.н., академік НАН України; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ),
Микоша Олексій Степанович (проф., д.м.н.; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, Київ),

Григор’єва Майя Володимирівна (відповідальний секретар, к.б.н.; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ),

Варбанець Людмила Дмитрівна (проф., д.б.н.; Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ),
Великий Микола Миколайович (проф., д.б.н.; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ),
Губський Юрій Іванович (проф., д.м.н., чл.-кор. НАН України; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ),
Гула Надія Максимівна (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ),
Досенко Віктор Євгенович (проф., д.м.н.; Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Київ),
Кібірєв Володимир Костянтинович (проф., д.б.н.; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ),
Кравець Володимир Степанович (д.б.н.; Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ),
Малюта Станіслав Станіславович (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ),
Матишевська Ольга Павлівна (проф., д.б.н.; ННЦ Інститут біології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка),
Мусієнко Микола Миколайович (проф., д.б.н.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка),
Риндич Алла Володимирівна (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ)
Сидоренко Світлана Павлівна (д.б.н.; Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ),
Толстанова Ганна Миколаївна (д.б.н.; ННЦ Інститут біології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Філоненко Валерій Вікторович (проф., д.б.н., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ)
Шуба Ярослав Михайлович (проф., д. б. н., Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України,Київ)

Редакційна рада

Комісаренко С.В. (голова, Україна),
Баранська Й. (Польща),
Єльська Г.В. (Україна),
Гут І. (Велика Британія),
Калінський М. (США),
Квесітадзе Г. (Грузія),
Лішко В.К. (США),
Мельничук Д.О. (Україна),
Мірошников А.І. (Росія),
Сибірний А.А. (Україна),
Скрябін К.Г. (Росія),
Сушельницький С. (Швеція),
Стойка Р.С. (Україна),
Ткачук В.А. (Росія),
Заводський П. (Угорщина),
Зав’ялов В.П. (Фінляндія),
Лукінов Д. (США),
Саатов Т.С. (Узбекістан),
Бабійчук Е.Б. (Швейцарія),
Редовіч М.І. (Польща)