Рецензування статті

Загальні положення

Рукопис статті, що надходить до The Ukrainian Biochemical Journal, проходить анонімне рецензування двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, редакторат з розумінням ставиться до таких побажань, проте лишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи.

Рецензентів інформують про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню.

Рішення рецензента не є остаточним. Автор рукопису має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу у разі незгоди з рішенням рецензента. Стаття може бути направлена на додаткове рецензування або на узгодження в редакційну колегію. Під час вирішення спірних питань, що виникли в процесі рецензування статті, остаточним є рішення Редколегії.

Порядок рецензування

  1. Рукопис подається онлайн через систему COMET.
  2. Наукові редактори журналу приймають рішення про вибір рецензентів для даного рукопису відповідно до його тематики.
  3. Матеріали рукопису посилаються на рецензування рецензентам. Строк рецензування – три  тижні.
  4. У разі наявності двох позитивних рецензій рукопис готується до публікації. Якщо у рецензентів є багато зауважень і рукопис потребує суттєвого доопрацювання, автору надається 3 тижні на виправлення рукопису.
  5. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.
  6. Фінальне рішення щодо публікації рукопису приймається на засіданні Редколегії.
  7. Затверджений редколегією рукопис передається до редакції для підготовки до публікації.

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.