Tag Archives: аденозин-тіамінтрифосфат

Аденозин-тіамінтрифосфат i активнiсть аденозин-тіамінтрифосфатгідролази в тканинах тварин

О. Ф. Макарчиков1,2, Т. В. Сорока3, Т. Г. Кудирко1,2, І. К. Колос1,2, Т. О. Лучко2, I. М. Русина1,2, В. О. Гуринович2
1Гродненський державний аграрний університет, Білорусь;
2Інститут біохімії біологічно активних сполук НАН Білорусі;
3Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білорусь;
e-mail: a_makarchikov@yahoo.com
Аденозин-тіамінтрифосфат (АТТФ) виявлено в різних біологічних об’єктах, включаю­чи бактерії, дріжджі, коріння рослин і тканини ссавців, проте біохімічні функції цього нуклео­тиду невідомі. Мета цієї роботи полягала в дослідженні вмісту АТТФ і характеристиці властивостей ензиму, що каталізує його гідроліз в клітинах тварин. Показано, що АТТФ присутній в тканинах корiв, щурів, мишей і курчат. У тварин гідроліз АТТФ здійснюється мембранно-асоційованим ензимом, який переважно локалізований в мікросомальнiй фракції клітини, виявляє максимальну активність при рН 8,0–8,5 і не залежить від іонів Mg2+. Кінетика реакції, що каталізується АТТФ-гідролазою печінки щура і курчати, описується рівнянням Міхаеліса–Ментен, при цьому значення Км, розраховані в координатах Хейнса, становлять відповідно 84,4 ± 9,4 і 54,6 ± 13,1 мкМ. Серед зразків тканин, що досліджувались найвищу АТТФ-гідролазну активність визначили в печінці і нирках. У печінці щурів швидкість гідролізу АТТФ залежила від віку тварин.