Tag Archives: Akt/mTOR/S6K1-сигнальний шлях

Ізоформа кінази 1 рибосомного протеїну S6, р60-S6K1, є продуктом альтернативної трансляції мРНК

І. В. Заєць, А. С. Сівченко, А. І. Хоруженко, Л. О. Савінська, В. В. Філоненко

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail: filonenko@imbg.org.ua

S6 кіназа 1 (S6K1) є відомим ефектором mTORC1 (mechanistic target of rapamycin complex 1), що бере участь, головним чином, у регуляції клітинного росту та метаболізму. Порушення регуляції mTOR/S6K1-залежного сигналювання супроводжують розвиток численних патологій в людини, включаючи онкологічні, нейродегенеративні та серцево-судинні захворювання, а також метаболічні розлади. Дані, що є в літературі, надають підстави вважати, що ген S6K1 кодує декілька протеїнових ізоформ кінази, а саме p85-S6K1, p70-S6K1 і p60-S6K1. На сьогодні найдетальніше досліджено p85-S6K1 та p70-S6K1 ізоформи кінази. Похо­дження та функціональне значення ізоформи p60-S6K1 залишається незрозумілим, проте існує припущення, що вона може бути продуктом альтернативної трансляції S6K1 мРНК. У даній роботі наведено дані про створення клітинної лінії HEK-293, в якій відбувається експресія виключно p60-S6K1 внаслідок CRISPR/Cas9-опосредкованої інактивації трансляції протеїнів p85- та p70-S6K1. Більш того, в одержаних модифікованих клітинах виявлено підвищений рівень експресії p60-S6K1 порівняно з вихідними клітинами HEK-293. Наші дані підтверджують припущення, що p60-S6K1 утворюється внаслідок альтернативної трансляції мРНК, швидше за все, спільного для p85- та p70-S6K1 транскрипту і вказують на зв’язок між еспресією p60-S6K1 і такими процесами, як клітинна проліферація та рухливість. Крім того, згідно з представленими даними ізоформа p60-S6K1 може піддаватися окремому способу регуляції порівняно з p70-S6K1, про що свідчить відсутність mTOR-залежного фосфорилування p60-S6K1 за Т389, що є важливим для активації кінази.