Tag Archives: актоміозин скелетних м’язів

Вплив фулерену C(60) на АТРазну активність та суперпреципітацію актоміозину скелетних м’язів

К. С. Андрейченко1, С. В. Прилуцька1, К. О. Мединська1, К. І. Богуцька1,
Н. Є. Нурищенко1, Ю. І. Прилуцький1, У. Ріттер2, П. Шарф2

Спільний Українсько-німецький центр з нанобіотехнології,
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
 e-mail: prylut@ukr.net;
2Технічний університет Ілменау, Інститут хімії і біотехнології, ФРН

Створення нових біосумісних нано­матеріалів, здатних виявляти специфічну біологічну дію, є важливою комплексною проб­лемою, яка потребує використання останніх досягнень біотехнології. У роботі досліджено вплив немодифікованого водорозчинного фулерену C60 на АТРазну активність і реакцію суперпреципітації натурального актоміозину скелетних м’язів кроля. Встановлено дозозалежний характер його дії на Мg2+,Са2+– та K+-ATРазну активність та суперпреципітацію актоміозину. Це відкриває перспективи регуляції процесу скорочення–розслаблення скелетних м’язів за допомогою досліджуваного С60.