Tag Archives: формалдимедон

Метод визначення ендогенного формальдегіду в організмі тварин

С. Г. Шандренко, М. М. Савчук, М. П. Дмитренко

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: shandrenko@biochem.kiev.ua

Розроблено метод оцінки рівня ендогенного формальдегіду (ФА). Метод базується на введенні тваринам розчину димедону, який в організмі зв’язує вільний ФА у стабільний комплекс – формалдимедон, з подальшим визначенням вмісту цього комплексу у біологічних зразках флуоресцентним методом. Розроблений метод апробовано на моделях модифікованого обміну ФА щурів. Різним групам тварин перорально вводили водні розчини ФА (10 мг/кг); метиламіну – субстрату ФА-генеруючого ензиму семікарбазидчутливої аміноксидази SSAO, (250 мг/кг); семікарбазиду – інгібітора SSAO, (200 мг/кг). Кількість зв’язаного ФА у зразках тканини печінки відповідно до вищенаведених дослідних груп тварин була: 7,5 ± 1,5 мкг/кг; 5,4 ± 0,9 мкг/кг; 2,4 ± 0,7 мкг/кг; для контрольної групи – 4,2 ± 1,4 мкг/кг. Одержані результати свідчать, що запропонований метод дозволяє коректно оцінювати кількість ендогенного ФА .