Tag Archives: гістон деацетилаза і ацетилтрансфераза

Активність гістон деацетилази і вміст активних форм кисню в культурі тканини Arabidopsis thaliana в нормі та за розвитку гострого осмотичного стресу

С. І. Жадько

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ
e-mail: ukrkiev55@mail.ru

Методом інгібіторного аналізу із застосуванням трихостатину А (ТСА) досліджували можливу участь гістон деацетилази (ГДА) в регуляції вмісту активних форм кисню (АФК) в культурі тканини Аrabidopsis thaliana в нормі і за розвитку гострого осмотичного стресу. Встановлено, що в культурі тканини, що росла в нормальних умовах, у разі зниження активності ГДА за допомогою ТСА, відбувалося збільшення вмісту АФК. Аналогічні, але вираженіші зміни, відбувалися і під час розвитку стресу. При цьому також відбувалося збільшення активності гістон ацетилтрансферази (ГАТ). Обговорюються можливі механізми участі ГДА і ГАТ в регуляції вмісту АФК за допомогою змін в експресії генів, відповідальних за продукцію АФК і антиоксидантну активність.