Tag Archives: іони Mg(2+)

Вплив проникаючих кріопротекторів на біосинтез протеїнів у безклітинній системі печінки щурів

О. К. Гулевський, А. Ю. Нікольченко

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків;
e-mail: lord_n2001@mail.ru

Досліджено вплив концентрації проникаючих кріопротекторів й іонів Mg2+ на протеїнсинтезуючу активність постмітохондріального супернатанту (S15) із печінки щурів, а також вплив кріопротекторів на процес аміноацилювання. Додавання проникаючих кріопротекторів – етиленгліколю і ДМСО – призводить у безклітинній системі до концентраційнозалежного оборотного інгібування біосинтезу протеїнів і реакції аміноацилювання. У малих концентраціях зазначені кріопротектори потенціюють у безклітинній системі стимулюючий вплив Mg2+ на сумарний синтез протеїнів.