Tag Archives: кальцієві депо з кислим вмістом

NAADP-чутливі Са(2+)-депо у пермеабілізованих гепатоцитах щурів

С. В. Бичкова1, Т. І. Чорна2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
2Національний центр біологічних наук, Тата Інститут фундаментальних досліджень, Бангалор, Індія;
e-mail: s.bychkova@gmail.com

Нікотинацидаденіндинуклеотидфосфат (NAADP) – нуклеотид, здатний вивільнювати Са2+ із внутрішньоклітинних депо різних типів клітин. Показано, що він може впливати на окремий вид кальцієвих депо з кислим вмістом, а саме на ендолізосомальну систему клітин. Проте дія NAADP на ендоплазматичний ретикулум (ЕПР) залишається предметом дискусій. Метою роботи було вивчити вплив NAADP на вміст Са2+ у внутрішньоклітинних депо пермеабілізованих гепатоцитів щурів. Зміни депонованого кальцію  реєстрували за інтенсивністю флуоресценції Са2+-хлортетрациклінового комплексу (ХТЦ). Встановлено, що зменшення депонованого кальцію у клітинах, спричинене NAADP, залежало від наявності ЕГТА-Са2+-буфера. Статистично вірогідне зменшення вмісту Са2+ спостерігалось у середовищі з низькою концентрацією ЕГТА або без додавання ЕГТА. Показано, що ріанодин (100 мкМ) підсилював, зумовлене NAADP зменшення депонованого Са2+. Ми припускаємо, що вплив NAADP залежить від люмінального Са2+ в ЕПР. Виявлено, що дія NAADP блокується тапсигаргином, бафіломіцином А1 (1 мкМ) та нігеріцином (7 мкМ), а NED-19 (антагоніст NAADP) пригнічує зміни депонованого Са2+, що спричинені NAADP.