Tag Archives: коротколанцюгові жирні кислоти (КЛЖК)

Фекальні коротколанцюгові жирні кислоти в різні строки після введення цефтриаксону щурам

Ю. В. Голота1, О. О. Голубенко2, А. М. Остапчук2,
Т. М. Сергійчук1, Л. В. Закордонець3, Г. М. Толстанова1

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
3Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна;
е-mail: gtolstanova@gmail.com

Коротколанцюгові жирні кислоти (КЛЖК) є основними продуктами бактеріальної ферментації харчових волокон у товстій кишці. Недавні дослідження показали, що ці продукти мікробного метаболізму в кишечнику діють як сигнальні молекули, впливають на енергетичний гомеостаз організму хазяїна та відіграють головну роль в імунологічній відповіді. У цьому дослідженні визначали вплив цефтриаксону на концентрацію фекальних КЛЖК щурів лінії Вістар. Цефтриаксон (300 мг/кг, в/м) вводили щоденно впродовж 14 діб. Щурів умертвляли  через 1, 15 і 56 діб після відміни цефтриаксону. Визначали масу сліпої кишки та концентрацію КЛЖК фекалій методом газової хроматографії. Введення цефтриаксону індукувало залежне від часу збільшення вмісту сліпої кишки щурів у зв’язку з накопиченням неперетравлених залишків. Через 1 добу після відміни цефтриаксону концентрація ацетатної, пропіонової, масляної кислот та загальна концентрація КЛЖК знижувалась в 2,9; 13,8; 8,5; 4,8 раза (Р < 0,05) відповідно. Концентрація валеріанової, ізовалеріанової і капронової кислоти була нижче рівня детекції. Це супроводжувалося зниженням у 4,3 раза значення анаеробного індексу та збільшенням відносного вмісту оцтової кислоти (Р < 0,05). Через 56 діб концентрація КЛЖК була все ще нижчою від контрольних значень, але вищою, ніж через одну добу (за винятком пропіонової кислоти). Анаеробний індекс був зниженим в 1,3 раза (Р < 0,05) порівняно з контролем. Дійшли висновку, що антибактеріальна терапія спричинює тривале порушення метаболічної активності мікробіоти товстої кишки.