Tag Archives: нейроендокринне ожиріння

Альдегідредуктазна активність та спектр альдокеторедуктаз крові у підлітків з нейроендокринним ожирінням

Д. К. Кулєшова1, В. В. Давидов1, В. М. Швець2

1ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харків;
2Запорізький державний медичний університет, Україна;
e-mail: darya.kuleshova@gmail.com

З метою з’ясування механізмів формування нейроендокринного ожиріння в пубертатному віці проведено дослідження альдегідредуктазної активності та спектра альдокеторедуктаз крові підлітків 13–15-річного та 16–18-річного віку з ожирінням. Встановлено, що базальна альдегідредуктазна активність та спектр альдоредуктаз крові у здорових підлітків раннього та пізнього пубертатного віку не відрізняються від таких у здорових підлітків пізнього пубертатного віку. У підлітків пізнього пубертатного віку з нейроендокринним ожирінням знижується альдегідредуктазна активність і відбуваються зміни спектра альдоредуктаз крові. У підлітків раннього пубертатного віку з ожирінням відбуваються зміни спектра альдокеторедуктаз крові, які не супроводжуються змінами її альдегідредуктазної активності. На підставі одержаних результатів висловлюється припущення про те, що у пізньому пубертатному віці формуються передумови для обтяжування процесу нейроендокринного ожиріння.