Tag Archives: поділ клітин

Роль PARP та процесу полі-ADP-рибозилювання протеїнів у регулюванні клітинних функцій

В. Р. Дрель1, І. О. Шиманський2, Н. О. Сибірна1, М. М. Великий2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: drelvictor@gmail.com; ishymansk@inbox.ru

В огляді розглянуто біологічну роль ензимів, залучених до посттрансляційної модифікації протеїнів шляхом їх полі-ADP-рибозилювання. Детально проаналізовано структурну організацію та основні функції полі(ADP-рибозо)полімерази-1 (PARP-1) та ізоформ полі(ADP-рибозо)полімераз в біологічних системах. Викладено сучасні погляди на роль ензимів родини PARP та процесів полі-ADP-рибозилювання протеїнів у ремоделюванні структури хроматину, репарації ушкоджень ДНК, регулюванні експресії генів, інтеграції клітинних сигнальних шляхів. Значну увагу приділено залученню PARP у реалізації клітинних функцій, зокрема у поділі клітин, внутрішньоклітинному транспортуванні макромолекул, протеасомній деградації протеїнів, реалізації імунної відповіді, програмі клітинної загибелі (некроптоз) тощо. Узагальнено результати досліджень ролі PARP-1 у розвитку деяких патологій та застосування різних класів інгібіторів PARP-1 як терапевтичних засобів.