Tag Archives: Polystichum aculeatum (L.) Roth.

Ліпоксигеназна активність в онтогенезі папоротей Salvinia natans та Polystichum aculeatum

Л. М. Бабенко1, Т. Д. Скатерна2, І. В. Косаківська1

1Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: lilia.babenko@gmail.com

Проаналізовано особливості локалізації та активності ліпоксигеназ (LOX) в органах двох вищих судинних спорових рослин на різних фенологічних фазах розвитку. Уперше встановлено, що у плаваючих ваях однорічної папороті-гідрофіта S. natans (L.) міститься 13-LOX (рНопт 8,0), у занурених – 13-LOX (рНопт 8,0) на початкових фенологічних фазах розвитку, а на наступних фазах 9-LOX (рНопт 5,5). У спорокарпіях ідентифіковано 9-LOX (рНопт 5,5). У ваях багаторічної суходольної папороті P. aculeatum (L.) Roth. ідентифікована 13-LOX(рНопт 7,74), а у кореневищі – 9-LOX (рНопт 7,54). Характер локалізації і зміна активності ізоформ LOX в органах папоротей на різних фенологічних фазах розвитку дозволяють припустити, що ензим може бути залучений до регуляції ліпідного метаболізму ростових процесів, що забезпечують адаптацію рослин до навколишнього середовища.