Tag Archives: волокно

Жирнокислотний склад структурних ліпідів нормальних і патологічно змінених вовняних волокон

В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук

Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна;
e-mail: havvita@ukr.net

Метою досліджень було з’ясувати жирнокислотний склад структурних ліпідів, виділених із нормальних і патологічно змінених вовняних волокон. Одержані результати свідчать, що незалежно від виду дефекту вовняного волокна, мають місце кількісні зміни в їхньому жирнокислотному складі.  Показано, що основною жирною кислотою ковалентно зв’язаних ліпідів, виділених із вовняних волокон, є 18-метилейкозанова кислота (18-МЕК), вміст якої становить майже 40% від їх загальної кількості, при цьому кількість її у складі вільних ліпідів у нормі не перевищує 4%.  Встановлено зниження рівня 18-МЕК у складі ковалентно зв’язаних ліпідів як за патологічного стоншення, так і у разі звалювання вовняних волокон, що пов’язано з пошкодженням поверхні кутикулярного шару. Збільшення частки 18-МЕК у складі вільних ліпідів у разі звалювання вовняних волокон може свідчити про руйнування тіоефірних зв’язків між ліпідами і протеїнами ламелярних структур кутикулярного шару.