Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №3, травень-червень, c. 125-132

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.03.125

Показники обміну жовчних пігментів в умовах дії на організм екопатогенних чинників і за корекції ліпосомами

Д. О. Мельничук1, В. А. Грищенко1, С. П. Весельський2

1Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ;
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
e-mail: viktoriya_004@ukr.net

Високий рівень техногенного навантаження на навколишнє середовище потребує детального вивчення особливостей впливу важких металів та іонізуючої радіації на живі організми, що передбачає розробку і використання ефективних засобів захисту організму від їх негативної дії. Мета роботи полягала в дослідженні особливостей обміну жовчних пігментів у щурів в умовах дії на організм екопатогенних чинників (іонізуючої радіації та кадмію) і коригувальної ефективності ліпосом на основі фосфоліпідів молока.
Аналіз результатів хроматографічного дослідження вмісту білірубіну та його похідних (білірубіну некон’югованого, білірубіну сульфату, глюкуронідів білірубіну, уробіліну та стеркобіліну) в цільній крові, печінці, вмісті порожньої кишки та фекаліях за дії на організм тварин екопатогенних чинників (іонізуючої радіації та кадмію) свідчить про істотні порушення обміну жовчних пігментів, що може бути наслідком структурно-функціональної дестабілізації гепатоцитів. Рекомендовано проводити корекцію ліпосомною формою біологічно активної добавки (БАД) FLP-MD, яка є  сумішшю різних класів фосфоліпідів, виділених із молока, суміші ненасичених жирних кислот (олеїнової, лінолевої, ліноленової) та антиоксидантів (α-токоферолу та ретинол ацетату). Компоненти БАД виявляють репаративний ефект дії відносно пошкоджених мембранних структур з одночасним поліпшенням жовчотворної та жовчовидільної функцій печінки, завдяки чому сприяють нормалізації обміну жовчних пігментів в умовах дії на організм екопатогенних чинників.

Ключові слова: , , , , ,


Посилання:

 1. Lappenbusch WL,  Gile JD. Effect of cadmium chloride on the radiation response of the adult rat. Radiat Res. 1975 May;62(2):313-22. PubMed, CrossRef
 2. Boldyrev AA, Kurella EG, Pavlova TN. Biological membranes. Moscow: MSU, 1992. 142 p.
 3. Zigel Kh. Some questions on metal ions  toxicity. Ed. Kh.Zigel, A. Zigel. M.: Mir, 1993. 368 p.
 4. Rudnev MI. Low doses of ionizing radiation and other environmental factors effects on organism. K.: Naukova dumka, 1994. 236 p.
 5. Sklyarov OYa.  The biochemical composition of body fluids and their clinical and diagnostic value. K. : Zdorov’ia, 2004. 188 p.
 6. Litvinenko OM. Indicators of lipid and bile acid metabolism upon experimental drug-induced hepatitis and their correction: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: spets. 03.00.04 “Biochemistry. O. M. Litvinenko. K., 2010. 24 p.
 7. Kondrakhin IP. Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics: a handbook.  M.: Kolos, 2004.  520 p.
 8. Pat. 86516 Ukraina, IPC A 61K 35/20 A 23K 1/00. Veterinary liposomal dietary supplements and method of reparative therapy in hepatology / Melnichuk D. O., Grishchenko V. A., Litvinenko O. M.; applicant and patentee NUBiP Ukraine .  Na200710252.  appl. 14.09.2007; publ. 27.04.2009; Bul. N 8.
 9. Pat. 41602 Ukraina, IPC G01N 33/52, G01N 33/72 (2009.05) A method for the determination of the spectrum of bilirubin and biliverdin derivatives in a biological fluid / T.P. Garnyk, M.Yu. Makarchuk, S.P. Veselskyi et al.; applicants and patentees T. P. Garnyk, M. Yu. Makarchuk, S. P. Veselskyi. Nu200900708.  appl. 30.01.2009; publ. 25.05.2009, Bul. N 10.
 10. Kucherenko MIe, Babeniuk IuD, Voitsitskyi VM. Modern methods in biochemical research. K.: Fitosotsiotsentr, 2001. 412 p.
 11. Melnychuk DO, Gryshchenko VA, Tomchuk VA. et al. Application of milk phospholipid liposomes in hepatology: ed. Melnychuk DO.  K.: NUBiP Ukraine, 2010. 400 p.
 12.  Melnychuk DO, Voitsitskyi VM, Khyzhniak SV. et al. Coll. of sci. works. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Biology. 2008;7(814):170-176.

Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.