Ukr.Biochem.J. 2015; Том 87, № 3, травень-червень, c. 124-131

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj87.03.124

Винахідницька діяльність академіка НАН України Максима Федотовича Гулого

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

Статтю присвячено винахідницькій діяльності академіка НАН України М. Ф. Гулого – видатного вченого і педагога, талановитого організатора науки, одного із фундаторів вітчизняної біохімії. Наукові інтереси М. Ф. Гулого охоплювали надзвичайно широке коло різноманітних проблем функціональної біохімії, про що йдеться в статті побіжно. Більше уваги приділено детальному аналізу практичних здобутків М. Ф. Гулого, які виявилися такими самими вагомими, масштабними та різноманітними, як і наукові.

Ключові слова: , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.