Ukr.Biochem.J. 2013; Том 85, № 1, січень-лютий, c. 84-91

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj85.01.084

Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1983–1984 рр.

Р. П. Виноградова, В. М. Данилова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

В статті  наведено відомості про життя і наукову діяльність лауреатів премії ім. О. В. Паллідіна. У 1983 р. премією було удостоєно М. Є. Кучеренка (1939–2007 рр.) за монографію «Биологическое метилирование и его модификация в ранний период лучевого поражения». У 1984 р. лауреатами премії стали Г. В. Троїцький (1913–1992 рр.) за цикл робіт «Вивчення структури протеїнів» і О. П. Демченко (р.н. 1944) за монографію «Ультрафиолетовая спектрофотометрия и структура белков» (К.: Наукова думка, 1981).

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.