Ukr.Biochem.J. 2014; Том 86, №5, вересень-жовтень, c. 165-172

doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.05.165

Іван Якович Горбачевський – вчений, патріот, громадянин

В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: valdan@biochem.kiev.ua

У статті викладено відомості про життя і наукову діяльність видатного вченого, українця за походження,  Івана Яковича Горбачевського (1854–1942 рр.) – доктора медичних наук, професора, декана медичного факультету і ректора Карлового університету в Празі, члена санітарної ради Чеського королівства, члена Найвищої ради здоров’я Австро-Угорщини у Відні, довічного члена палати панів Австрійського парламенту, дійсний таємного радника Імператора, першого міністра здоров’я Австро-Угорщини, ректора Українського вільного університету в Празі, професора хімії Падебрадської господарської академії та Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, дійсного члена ВУАН у 1925 р., дійсного члена наукового товариства імені Тараса Шевченка. Його наукові праці були присвячені питанням перетравлення білків, комунальної і харчової гігієни. Він перший отримав сечову кислоту синтезом (1882 р.), відкрив ензим ксантинооксидазу (1889 р.).

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.